iFemin

Hrabrost i borba avganistanskih žena

Da li ste znali da su, pre dolaska Talibana na vlast, 70% svih profesora i 40% svih doktora u Avganistanu, činile žene? One su bile lekari, sudije, čl...

Autor Lara Bezbradica