iFemin

Neustrašive heroine Prvog svetskog rata

Žene koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu hrabro su srušile stereotipe o tome šta je značilo biti žena u tom vremenu. Suprotstavljale su se trad...

Autor Angelina Simić