Učestvujte u stvaranju prvog narodnog gramatičkog rečnika
Freepik

Jezička laboratorija ima za krajnji cilj pravljenje, odnosno usavršavanje gramatičkog rečnika srpskog jezika u elektronskom obliku i njegovo objavljivanje pod slobodnom licencom, koji je moguće dalje koristiti kao bazu za izradu drugih projekata (provere pravopisa, analizatora teksta, automatskog prevođenja, gramatičku proveru teksta, i sličnih naprednih funkcija).


Potreba za tim javila se iz razlog što je digitalna infrastruktura i alatke za korišćenje srpskog jezika u digitalnom svetu nisu razvijene u meri koja bi obezbedila njegovo efikasno korišćenje i time opstanak u budućnosti, a kako ne bismo bili prisiljeni da usled nedostatka sopstvenih koristimo digitalne alatke drugih srodnih jezika, potrebno je da što pre razvijemo infrastrukturu koja će omogućiti pojedincima, institucijama i kompanijama da razviju i učine dostupnim ove neophodne alate.


Oblici reči koji se unose automatski su dostupni u javnom domenu i time postaju zajedničko dobro koje mogu svi besplatno koristiti, te Vikimedija Srbije i Univerzitetska biblioteka iz Beograda pozivaju sve zainteresovane kojima je srpski maternji jezik da doprinesu izgradnji ovog rečnika. Unos reči uz registraciju korisnika omogućen je na internet adresi lab.unilib.rs, gde se može preuzeti i kratko uputstvo za rad.

PrintScreen (Jezička laboratorija)
PrintScreen (Jezička laboratorija)

Promenite imenicu kroz padeže

Nikola Smolenski, jedan od osnivača Vikimedije, rekao je za RTS da se u ovoj fazi projekta radi na sastavljanju prve narodne rečničke baze podataka o padežnim promenama imenica srpskog jezika. Smolenski je istakao da je potrebno manje od dva minuta da se registrujete za rad na projektu, a manje od jednog minuta da jednu imenicu sprskog jezika učinite trajno sačuvanom i upotrebljivom u mnogobrojnim budućim projektima, unoseći u za to predviđena polja njenih sedam padežnih oblika.


Rečnik funkcioniše tako što će softver omogućiti da svaku reč više volontera nezavisno obradi, a kada se njihovi rezultati poklope, ta reč će se smatrati ispravnom. Ovo će omogućiti proširenje Vikirečnika u kom bi se određeni sadržaji na srpskom jeziku (npr. promena imenica kroz padeže, glagola kroz različite oblike, i slično) mogli generisati putem koda, umesto dosadašnjeg ručnog unošenja i korigovanja.


Dr Adam Sofronijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke, rekao je za RTS da smatra da će postojanje jednog ovakvog narodnog gramatičkog rečnika dati i određeni doprinos i izradi rečnika koja se odvija u naučnom kontekstu u našim institutima i na fakultetima, jer će i njihovi autori i istraživači moći da se koriste ovom infrastrukturiom kao dopunskim izvorom za svoj rad.


Narodni gramatički digitalni rečnik srpskog jezika jedna osnovna infrastruktura, a dobrovoljni rad na njegovom razvoju je iskaz vrhunskog patriotizma ali i svesti da minimalnim radom na zajedničkom dobru možemo omogućiti da se život u Srbiji odvija u okruženju koje omogućava korišćenje prednosti savremenog digitalnog doba.


Izvori: RTS/Vikimedija/Univerzitetska bilioteka


Tekst je nastao u okviru projekta  „Život u Big data eri - nauči šta je vest”