Spomenik islamske arhitekture: Isabegov hamam

FOTO: Blic

Hamam je karakterističan za islamsko graditeljstvo. Turci su držali do toga da svako veće mesto ima svoj hamam. Takođe, postoji verovanje da su na Zapadu imućni ljudi, u kućama, gradili tursko kupatilo.

Hamam u Novom Pazaru sagradio je tokom XV veka Isa-beg Ishaković, osnivač Novog Pazara i Sarajeva.

image017.jpg
FOTO: Turistička organizacija Novi Pazar

Tursko kupatilo predstavlja redak primer duplog hamama u Srbiji. Njegova struktura je takva da se sastoji iz dva dela i da omogućava simultano korišćenje i od strane muškarca, a i od strane ženа. Sam hamam se sastoji iz dva dela – starijeg koji je izgrađen 60-ih i 70-ih godina 15. veka i novijeg dela, sagrađenog tokom 18. veka.

Hodnik razdvaja muški i ženski deo hamama. Poseban ulaz predviđen je za ženski šadrvan, dok se u muški ulazi sa istočne strane. U sklopu hamama nalazi se nekoliko prostorija od kojih su najvažnije prostorije za pripremu ili odmor posle kupanja (kapaluk), prostorije za masažu i prostorije za kupanje (halvate). Svaka od ovih prostorija bila je prekrivena kupolom.Treba naglasiti da su sve prostorije u starijem delu imale podno grejanje.

Mejdan je najveća prostorija u koju se ulazi iz kapaluka, odnosno prostorije za pripremu i odmor.Ova prostorija je služila za masažu i kozmetiku. Postoje tri odaje za kupanje, halvata (intimne prostorije).

hamam_3.jpg
FOTO: Isović Emir, infographics

Halvat je bio okružen kamenim česmama, kurnama i uzvišenjima u obliku četvrtine kruga koja su se nalazila u ćoškovima prostorija. Iz udubljenja se slivala topla i hladna voda iz dve slavine. Sudovima bi se zahvatala voda i polivala po telu. Spoljašnjost hamama krasi jedanaest kupola različitih veličina.

Krajem 60-ih i početkom 70-ih godina 20. veka, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo vršilo je obnovu i čišćenje hamama, ali je nažalost tokom tog procesa došlo do pada jednog dela krova. Uprkos dobroj lokaciji, današnji izgled hamama ne podseća nimalo na njegov veličanstven izgled po kome je poznat u svetu.

On je uz, prizrenski hamam, najveća i najlepša građevina ove vrste na ovom prostoru Balkana.

Interesovanje za spa i wellness tretmane danas ukazuje da se ovaj vid opuštanja zadržao. Mnogi hamam smatraju pravim zadovoljstvom koji dobro utiče na organizam, potkrepljuje i osvežava.