Rukavica koja tumači znakovni jezik
Pixabay

Znakovni jezik

Na vebsajtu Saveza gluvih Srbije i regiona može se pronaći sledeća definicija znakovnog jezika:


„Izraz „znakovni jezik“ označava vizuelni način sporazumevanja gluvih osoba, posebno ugovorenim, odnosno standardizovanim znacima ruku i prstiju, sa ili bez mimike, sa sopstvenom gramatikom i sintaksom, pomoću koga se prenose misli, predstave, namere i pojmovi.ˮ


Jedna od najčešćih zabluda o znakovnim jezicima je da postoji jedan univerzalni znakovni jezik. Zapravo, u svetu se danas koristi, kako navode određeni izvori, čak 300 različitih znakovnih jezika, a novi se stalno stvaraju iz već postojećih. Zanimljivo je da je američki znakovni jezik sličniji francuskom nego britanskom znakovnom jeziku. Čak i unutar jedne zemlje mogu postojati različiti znaci za istu reč. Postoje lokalizmi. Osnova internacionalne znakovne komunikacije je američki znakovni jezik (ASL).


Potencijalno rešenje za miskomunikaciju

Razlike između i unutar znakovnog jezika, kao i činjenica da se znakovni jezici uglavnom ne izučavaju u školama i na fakultetima, doveli su do toga da postoje problemi u sporazumevanju na ovim jezicima, što dovodi do izolacije ljudi za koje je znakovni jezik jedino sredstvo komunikacije.


Nakon što je njegova šestogodišnja nećaka naišla na probleme u komunikaciji sa svojim rođacima, Roj Alela iz Kenije pokušao je da stvori alat kako bi njoj i ostalima koji se susreću sa sličnim problemima olakšao komunikaciju. Tako su nastale Sign-IO rukavice za tumačenje znakovnog jezika.


Pixabay
Pixabay

Kako radi Sign-IO

Sign-IO je par rukavica sa senzorima na svakom prstu. Senzori proračunavaju u kojoj meri su savijani prsti pri pokretima i na osnovu toga tumači koji znak je pokazan. Rukavice su blututom povezane sa aplikacijom na telefonu koja vokalizuje pokazane znake. Ovako su oni koji na znaju znakovni jezik barem u mogućnosti da ga razumeju.


Alela je rukavicu testirao u specijalnoj školi na jugozapadu Kenije i na taj način dobio značajnu povratnu informaciju za unapređenje svog alata. Tako je, na primer, došao do saznanja da ljudi različitom brzinom „govoreˮ znakovni jezik, te je ovo inkorporirao u rukavice.


Tačnost tumačenja znakovnog jezika rukavicom je trenutno 93%.

Korisnici aplikacije koja se uparuje sa rukavicama mogu izabrati da li žele da čuju tumačenje znakova izgovoreno od strane muškaraca ili žena, jezik, čak i intonaciju vokalizacije. Osim toga, mogu izabrati i dizajn rukavica, pa je tako dostupno sve od rukavica kao za princeze do onih sa printom paukove mreže. Roj smatra da će kul rukavicama uticati na smanjenje stigmatizacije gluvih osoba od strane dece. 

Pixabay
Pixabay

Roj Alela je za svoj izum dobio nagradu Američkog udruženja inžinjera mehanike. Novac od nagrade koristi za unapređenje aplikacije i tačnije vokalno predviđanje. Njegova želja je da deca sa govornim i poteškoćama sa sluhom imaju iste mogućnosti za obrazovanje i lični razvoj kao sva ostala deca, da steknu nezavisnost i lakše u budućnosti dolaze do zaposlenja.