Razumevanje koncepta kolektivnog nesvesnog
Wikimedia Commons

Definicija kolektivnog nesvesnog kao imenice je: „Deo podsvesti, koji sadrži šablone sećanja, instinkta i iskustava zajedničkih celom čovečanstvu. Ovi šabloni su nasleđeni, mogu biti razvrstani kao arhetipovi i možemo ih zapaziti kroz njihov uticaj na snove, ponašanja i slično“.

- Kolinsov rečnik engleskog jezika

EU%20GIF.gif

Termin kolektivno nesvesno je skovao priznati psiholog Karl Jung. On je tvrdio da, sem ličnog nesvesnog uma pojedinca, postoji i zajednička podsvest koja je prisutna kod celokupne ljudske rase. Govorio je kako smo svi rođeni sa setom uverenja koja smo nasledili od prethodnih generacija. Nesvesno se ne formira zbog naših životnih iskustava, nego je već prisutno od samog početka.

Svesni um

Um se, za početak, sastoji od dva osnovna dela: svesnog uma i nesvesnog uma. Svest je ono gde se odvija svo naše direktno razmišljanje. Jung to takođe opisuje kao ego. To je onaj deo uma kog smo svesni. Kada reagujemo u nekoj određenoj situaciji ili iskusimo određeno osećanje, svesni smo šta se dešava u našim umovima, to jest, svesno radimo ili osećamo nešto. To je ono stanje u kom je naš um uglavnom, u kom mislimo, osećamo, i slično.

Nesvesni um

Nakon svesnog uma dolazi druga polovina koje nismo svesni: nesvesni um. Ovaj deo uma sadrži ona sećanja i emocije za koje ne znamo da postoje. On skladišti sve podatke koje vidimo ili čujemo. To je takođe mesto gde naš um ostavlja misli i iskustva koja hoće da potisne. Većina odluka koje donesemo, donosimo svojom podsvešću i, da, ne shvatamo da to radimo. Podsvest poprilično upravlja onim što radimo i mislimo. Na primer, glavne odluke poput koji fakultet ćemo upisati, koji smer u karijeri ćemo odabrati, sa kime ćemo se venčati... sve su one u velikoj meri vođene nesvesnim umom.

Kolektivno nesvesno i njegovi arhetipovi

Do ove tačke su se složili svetski poznati psiholozi Sigmund Frojd i njegov učenik i prijatelj Karl Jung. Frojd je nesvesni um zvao nesvesni um, ali ga je Jung zvao „lično nesvesno“. Verovao je da postoji i druga strana toga i da se zove kolektivno nesvesno. „Kolektivno“ - zato što delimo to nesvesno sa svojim predacima i ljudskom rasom uopšte. To je isto kao što nasledite od majke oblik nosa ili očevu boju kose. Jung to naziva „rezervoarom iskustava naše rase“.

Jung je govorio da je kolektivno nesvesno sačinjeno od psiholoških arhetipova. Arhetipovi su početni ili stvarni oblici ili forme nečega što se na kraju ponovo iskoristi u nekoj drugoj formi. Koncept arhetipa je univerzalan. Američki rečnik nasleđa definiše arhetip kao: „Nasleđeni šablon misli ili simboličke slike izvučene iz proteklih kolektivnih iskustava, koji je prisutan u individualnom nesvesnom“. Ovo su samo neki od arhetipova koji su formirali deo koncepta kolektivnog nesvesnog:

- Sopstvo
- Persona
- Anima i Animus
- Senka
- Mudri starac


Pixabay
Pixabay

Sopstvo


Sopstvo je kombinacija svesnog i nesvesnog uma. Ono opisuje kompletnu ličnost ljudskog bića. Ono je rezultat svih iskustava na koja smo naišli do sada i efekta koji su imali na nas i svesno i nesvesno. To je osoba kakva i jesmo, osoba kakva smo postali.


Persona


U stara vremena, glumci bi nosili maske u predstavama kako bi prikazali svoje likove. Persona znači upravo to. To je latinska reč za masku. Svi mi nosimo maske u društvu, prikazujući sebe drugačije pred različitim ljudima. To je ono što mi želimo da oni misle ko smo. Prema Jungu, persona se može manifestovati u snovima i može da poprimi različite oblike kako bi se prikazala.


Anima i Animus


Anima je ženska ličnost koja je prisutna u podsvesti svakog muškarca, a animus je muška ličnost koja je prisutna u nesvesnom umu svake žene. Ovaj arhetip se takođe prikazuje u snovima i može da utiče na način na koji polovi komuniciraju. Na primer, muškarcima se kaže da ne plaču ili da ne budu previš osetljivi, a to potiskuje njihovu animu. To može da utiče na način na koji komuniciraju sa ženama. Zbog toga mogu da se distanciraju u potpunosti ili da, pak, postanu ženskaroši.


Senka


Senka je drugi aspekt ličnosti – tamna strana. To su one osobine za koje smatramo da su nepoželjne kod nas samih. To su karakteristike koje se ne poklapaju sa personom koju smo stvorili. Zbog toga su potisnute. Na primer, možda vas i ne privlači toliko da visite po klubovima, ali pošto morate da održavate imidž izuzetno društvene osobe, potisnućete to osećanje i izaći ćete u svakom slučaju.


Mudri starac


Mudri starac je filozof, veoma je razuman i poseduje znanje o svetu. Ovaj arhetip je nazvan Senex – počasna titula koja se davala svim starijim muškarcima u starom Rimu, a čije su porodice bile na visokom položaju u društvu. To je osoba koja sigurna u svoju ličnost i koja se borila sa njom i radila na njoj dovoljno dugo da bude zadovoljna istom.


Još neki od arhetipova u konceptu kolektivnog nesvesnog su majka, otac, prevarant, heroj, ratnik, dete, đavo, devojka i Bog. Postoji veliki broj arhetipova i nije moguće nabrojati ih sve.


Sada znate da neka uverenja i misaone procese delimo sa svima. Da postoji deo našeg nesvesnog uma koji nije zaista samo naš, već zajednički. Ovo je samo još jedan pokazatelj da u ovom velikom, ogromnom univerzumu niko nije sam i da je ljudska rasa, na kraju krajeva, jedna velika celina.


Izvor: Buzzle