Pomoć ljubimaca u lečenju mentalnih bolesti

FOTO: Muy interesante

U naučnoj zajednici je dokazan i dokumentovan značaj kućnih ljubimaca za zdravlje ljudi, međutim, nema dovoljno istraživanja o uticaju koji kućni ljubimci imaju na negu mentalno obolelih pacijanta. Ipak jedna studija namerava da popuni ovu prazninu vršeći istraživanje o tome kako psi utiču na mentalno blagostanje svojih vlasnika.

Istraživači, koje predvodi Helen Bruks sa Univerziteta u Mančesteru (UK), razgovarali su sa 54 učesnika programa mentalnog zdravlja u okruzima Mančester i Sauthempton. Svi učesnici su imali više od 18 godina starosti i dijagnostikovani su im ozbiljni mentalni poremećaji. Razgovori su vođeni lično, u kućama učesnika ili u laboratorijama fakulteta, i trajali su u proseku od 20 do 90 minuta.

Učesnicima su istraživači postavljali pitanja tipa: „Ko ili šta je najvažnije za vašu mentalnu ravnotežu?“ Da bi se stekla predstava o kvalitetu odnosa, učesnici su zamoljeni da nacrtaju mrežu svojih društvenih kontakata (porodice, prijatelja, poznanika) u odnosu na to kako utiču na njihovo mentalno stanje. U samom centru kruga upisivali bi one koji imaju najveći uticaj, u narednom krugu one koji imaju manji uticaj i tako do poslednjeg obruča kruga gde je trebalo da upišu one koji imaju najmanji uticaj na njihovo stanje. Svog kućnog ljubimca, najčešće psa, 60% učesnika istraživanja je stavilo u najuži krug. To znači da im kućni ljubimac najviše pomaže u kontrolisanju bolesti i borbi sa svakodnevicom.

Zašto je ljubimac toliko bitan?

adorable_1850276_640.jpg

FOTO: Pixbay

Neki od učesnika su objasnili da im njihovi kućni ljubimci omogućavaju distrakciju od simptoma bolesti, naročito ako su prisutni uznemirujući doživljaji kao što su: glasovi u glavi, suicidialne misli i slično.

Posedovanje kućnog ljubimca se posmatra i kao mogućnost da se smanji stigma povezana sa metalnim oboljenjima ali i kao prilika za obolele da osećaju odgovornost, da imaju kontrolu nad svojim životom, kao i osećaj sigurnosti i rutine u svakodnevnim aktivnostima. Konačno, osećanje prihvatanja i bezgranične podrške koju životinje pružaju svojim vlasnicima doprinose generalno pozitivnom uticaju na mentalno stanje.

Ovi nalazi pokazuju koliko su osobama sa mentalnim problemima kućni ljubimci važni u samoregulaciji bolesti, ali i pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. „Opsežna analiza individualnih mreža za podršku učesnicima istraživanja pokazala je značaj kućnih ljubimaca i da se taj značaj proteže izvan okvira podrške koja se može očekivati od članova porodice, prijatelja i drugih lica“, objašnjava Helen Bruks, koordinator istraživanja koje je objavljeno u magazinu BMC Psychiatry.


IZVOR: Muy interesante