Mainichi: Novine koje cvetaju nakon čitanja!

Foto: www.paperlesstiger.net

Priredio: Marko Mirković

Japanska poslovica kaže: „Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će kraj reke umreti od žeđi". Tom poslovicom se u Japanu vode i proizvođači medijske slike stvarnosti. Oni su napravili prve dnevne zelene novine koje se nakon čitanja lako vraćaju prirodi. Njihov naziv je Mainichi, a prodaju se u pet miliona primeraka.

PP%20GIF.gif

Tajna ovih novina je u tome da su proizvedene na recikliranom papiru, a u njemu su smeštene semenke biljke koje lako postaju klice, a zatim prelepo zelenilo koje može oplemeniti prostor. Ništa jednostavnije, jer oni prilikom pripreme materijala za štampanje lista u smešu celulozne kaše ubacuju semenke biljaka i one postaju sastavni deo papira.

Mnoge škole su ovo prepoznale kao odličan primer kako se treba odnositi prema prirodi, jer se time smanjuje i količina otpada, podstiče kultura čitanja i vraća prirodi ono što joj je oduzeto. Ekonomski rezultati ovog lista su zadovoljavajući, tako da je list zaradio 600 hiljada novih prihoda od kada se štampa na zelenom papiru.

Izvor: energis.ba


Marko, večiti borac za kreativnom slobodom reči i folklorne tradicije!

Pročitajte i:

Kako preleteti ispite?
Luka Raco:putovanje je moja velika strast
JEREVAN-PRIGUŠENI GRAD