Kako zadržati smirenost u kritičnim situacijama?
Pixabay

Pol Hil je, nakon deset godina rada pod velikim stresom, napravio strategiju i mentalne vežbe koje su mu pomogle da prevaziđe stres. Sve je počelo 2001. godine, kada je zbog kvara na svemirskom šatlu Discovery, svojom smirenom

reakcijom spasio sigurne smrti celu posadu Međunarodne svemirske stanice.


Bezbroj puta ljudi vođeni emocijama prvo naprave pogrešnu procenu, a zatim na osnovu nje prave korake koji čine situaciju još težom. Pored toga što se udaljavaju od pravog rešenja, ljudi čak i ne znaju da prave još veću štetu! Toga je svestan ovaj čovek, te je sastavio strategije i mentalne vežbe koje nas održavaju „na pravom putu“.

Pixabay
Pixabay

Najbitnije je, svakako, smireno pristupiti rešavanju problema. Sve počinje kvalitetnom analizom raspoloživih podataka i dobrom međusobnom komunikacijom. Tako je i ustanovljeno da je u letelici bilo više vlage nego što treba, pa je zaključeno da je problem na sistemu za hlađenje.

Tajna leži ovde

Ovo su konkretni primeri iz prakse, koji se i danas koriste kada dođe do problema na kontroli leta.

  1. Da li tim ima dovoljno informacija i kako mogu da ih dobijem?
  2. Šta dosadašnji podaci govore o kritičnoj situaciji?
  3. Koji podaci se znaju a koji podaci se ne znaju?
  4. Šta je najgore što bi se moglo desiti?
  5. Koji su to koraci koje možemo napraviti, a da su sigurni po učesnike?

Pixabay
Pixabay

Hil takođe navodi da, ako se ponovo zadesimo u problemima u kojima smo već bili, treba da se setimo načina na koji smo prošli put rešili situaciju, te da ne postupamo ishitreno. Uvek se možemo prepustiti panici, ali ponekad je kasno da saznamo određeni podatak ili da reagujemo. Tako da, bolje je fokusirati se na saznanje i analizu, jer ako panika bude prva reakcija, može biti kobno po ishod.

Izvor: N1