Kako prevazići lične predrasude?
Pixabay

Metod 1: Razvijanje svesti

1. Prepoznajte predrasudu onda kada se pojavi

Predrasuda, kada se svede na proste činioce, u osnovi znači sud donet unapred. Dobar početak je kada ste svesni da zaista imate nepravedne pristupe ili nepravedno sudite o drugima. Malo bolje pogledajte vaš život i vašu svakodnevnu komunikaciju. Razmislite o uverenjima, razmišljanjima i mišljenjima koje ste stvorili o drugima. Kada su se ukorenile te predrasude? Šta se to dešava u vašem životu što ih ojačava?

- Istraživači veruju da deca već u trećoj godini života počinju da razvijaju privrženost prema kulturnim i rasnim grupama kojima pripadaju, to jest svojim grupama, a nesvesno imaju negativno mišljenje o svim drugim grupama – tuđim grupama.

- Neke od ovih predrasuda su naučene kod kuće ili u kulturološkoj grupi. Ostale su istaknute putem medija.

2. Prihvatite činjenicu da su predrasude naučene i da se možete odučiti od njih

Pa, znamo da deca nauče predrasude jako rano. Ako su predrasude naučene, od njih se može i odučiti. Nije bitno koliko dugo imate određene poglede na druge grupe, oni sasvim sigurno mogu da se promene.

- Od predrasude se može odučiti raznovrsnom edukacijom. Jedno istraživanje je pokazalo da se kod učenika koji su išli na seminar o predrasudama značajno smanjio broj stereotipa i predrasuda nakon završetka seminara.

3. Posvetite se menjanju svojih ličnih predrasuda

Primenjivanje značajne promene poput transformacije vaših ličnih predrasuda zahteva veliku posvećenost. Morate zaista da želite da promenite ta predubeđenja uz maksimalan trud i da nastavite sa procesom menjanja uprkos poteškoćama ili gubitku motivacije.

- Možete da pokažete koliko ste posvećeni menjanju vaših ličnih predrasuda tako što ćete razviti plan akcije. Birajte po jednu predrasudu koju hoćete da promenite i prepoznajte metode pomoću kojih možete da je izmenite. Odredite rok. Tokom vremena, proveravajte kako vam ide.-profesionalno_odevanje.gif

4. Obratite pažnju na to što govorite sami sebi

To se odnosi na tvrdnje koje izgovarate sami za sebe tokom dana. Da biste postali svesni predrasuda koje imate, morate da obratite pažnju na ono što govorite sebi o različitim grupama. Takođe, dok prevazilazite predrasude, kada prestanete da pričate sami sa sobom o negativnim stvarima porašće i vaše samopouzdanje, a pozitivno će uticati i na vaše mentalno blagostanje.

- Svesno osluškujte svoje misli dok komunicirate sa ljudima iz drugih kulturnih i rasnih grupa ili onima koji nisu istog porekla kao vi. O čemu sve razmišljate? Kakve dokaze imate da je vaš sud ispravan?

Metod 2: Formiranje pogleda na svet

1. Promenite svoju perspektivu podizanjem svesti

Možete da poradite na vašoj toleranciji tako što ćete promeniti tačku gledišta kako bi postali svesniji šta predrasude i diskriminacija održavaju unutar pojedinaca i društva. Gledajući iznutra van, govorimo stvari pune predrasuda. Možete li da zamislite stvari iz drugog ugla, od spolja ka unutra?

- Razmislite kako vas vide drugi u vašoj grupi ili grupama. Da li ste nekada bili nepravedno osuđeni? Da li se vaši prijatelji ili rodbina odnose prema vama uz predrasude? Kako se osećate zbog toga? Šta biste rekli onome ko vas nepravedno proceni na osnovu stereotipa?

2. Čitajte više

Brzo otvorite knjigu – bilo dokumentarnu literaturu, bilo beletristiku – može vam na kraju pomoći da neutrališete dezinformacije i neznanje o tuđim grupama i tako iskorenite neke od predrasuda. Uzmite kao izazov da odaberete nešto što će vam otvoriti oči u vezi sa novom grupom ljudi.

- Istraživanja su pokazala da je malo verovatno da ljudi koji su pročitali serijal i koji se poistovećuju sa likom Harija Potera iskažu predrasude prema manjinama.

Beletristika u ovom slučaju možda ima više prednosti od dokumentarne književnosti. Istraživači veruju da bavljenje problemima diskriminacije u izmišljenom svetu može da natera čitaoce da se zaista zamisle nad njima bez odbrambenih stavova i ubeđenja da su samo oni u pravu.

3. Putujte

Ako se vaš pogled na svet svodi samo na jednu kulturu, može da bude jako teško da vidite izvan nje. Upravo zbog toga je putovanje ključno u procesu prevazilaženja ličnih predrasuda. Ipak, znajte da putovanja ne podrazumevaju put oko sveta. Da, odlazak u različite zemlje ili na druge kontinente moše da pomogne da promenite svoj pogled na svet, ali takođe možete da naučite o različitim grupama tako što ćete posetiti druge delove grada u kom živite, druge gradove u vašoj državi ili druge države.

4. Sprijateljite se sa ljudima iz različitih grupa

Kada jednom napravite napredak u menjanju svog pogleda na svet, može biti od pomoći da se otvorite za druge grupe u smislu sklapanja prijateljstava. Jedan od istraživača je predložio zamisao o hipotezi kontakta, što bi značilo da kontakt sa članovima tuđe grupe može da umanji predrasude.

- Sledeći put kada budete imali priliku da započnete razgovor sa osobom koja nije iz vaše grupe, obavezno to uradite. Dok imate na umu sve što ste naučili o predrasudama, ciljajte na to da upoznate tu osobu. Ostavite se svojih predubeđenja i dozvolite toj osobi da vam pokaže ko je ona zaista.

Pixabay
Pixabay

Metod 3: Promenite stav


1. Ispitajte predrasudu kroz testiranje realnosti


Kada postanete svesni predrasuda koje govorite sami sebi, možete da preduzmete nešto da promenite takvo razmišljnje pre nego što počnete da diskriminišete druge.


Zapitajte se ima li dokaza bilo za, bilo protiv. Na primer, vidite plavušu i odmah pomislite da nije baš inteligentna. Kakve dokaze imate za to? Nikakve. Kakve dokaze imate protiv? Nikakve.


- Jednostavno je nemoguće proceniti inteligenciju drugih jer ona podrazumeva mnogo činilaca izvan formalnog znanja, a sigurno se ne može prikupiti ni pukim pogledom. Stoga, nepravedno pristupate toj osobi bez dovoljno dokaza da nastavite.


2. Probajte da se koncentrišete na cilj


Kada se suočimo sa nepoznatim, u našim umovima se automatski odvija film sa najgorim mogućim scenariom. Odaberite da pobedite ovaj način razmišljanja tako što ćete se zapitati da li vam dozvoljava da dostignete svoje ciljeve. Kada nismo usredsređeni na cilj, budemo negativni. Međutim, možete da promenite to.


- Na primer, idete peške noću i prolazite pored mladog Afro-Amerikanca. Ubrzate korak i potapšete se po džepu da proverite da li vam je tu novčanik. Nesvesno, pomišljate „opasnost“ ili „loše“.


Možete da ispitate ovu predrasudu tako što ćete se uz testiranje realnosti koncentrisati na cilj. Nakon što se zapitate kakav dokaz imate da biste ovako mislili, možete da se zapitate kako vam ovakvo mišljenje pomaže da dostignete cilj rušenja predrasuda. Ne pomaže.


- Zbog razmišljanja na ovakav način vi nepravedno sudite o drugima, dozvoljavate sebi da širite stereotipe koje propagiraju mediji i ne možete da se povežete sa drugima.


3. Reagujte na tuđe predrasude


Dok nastavljate sa procesom menjanja sebe, takođe morate da aktivno stavljate na probu predrasude koje iskazuju ljudi oko vas. Kada poznanik, prijatelj ili član porodice stvori predubeđenje o pojedincu zbog bilo kog razloga – rase, etničke grupe, smetnji, godina, pola, seksualne orijentacije, socioekonoskog statusa, obrazovanja i slično – suprotstavite im se. Možete da testirate i njihove poglede na svet uz pomoć stvarnosti. Možete da pitate:


- Kakav dokaz imaš da podupreš ili osporiš takvu tvrdnju?
- Da ne trčiš pred rudu?
- Kako zaista možeš da otkriješ da li je ta tvrdnja tačna, umesto da nagađaš?


Upozorenje:


Budite spremni na to da naučite stvari o sebi koje vam se možda neće svideti. Ume da bude prilično neugodno kada shvatimo da nismo svi tako širokih pogleda kao što mislimo.


Izvor: wikiHow