Kako nadmudriti protivnika u raspravi?
Pixabay.com

Rasprava, kao način suočavanja i razmene mišljenja, služi da dovede do zaključka koji odgovara svim stranama (win-win situacije) ili proširenja vidika jedne ili druge strane. Međutim, postoje rasprave koje jedna strana mora dobiti po svaku cenu, i veći je interes pobeda nego sve ostalo navedeno.


Artur Šopenhauer je znao da često raspravu dobija onaj ko nije u pravu, te je napisao Erističku dijalektiku, knjigu koja kroz 38 trikova sumira taktike pomoću kojih se može slomiti protivnikov otpor, pobediti ili dobiti naklonost publike ili arbitara.

Pixabay
Pixabay

U tekstu o govoru tela objasnili smo da reči i činjenice nisu uvek dovoljne da se rasprava završi u našu korist.  Toga je bio svestan i pisac, tako da nisu svi njegovi trikovi uredsređeni na usavršavanje naše argumentacije.  Ovaj nemački filozof predlaže da se sagledaju okolnosti, i da se primeni lukavstvo.


Neki od njegovih saveta su:

  1.  Ako nije moguće napasti protivnikovu argumentaciju, treba napasti njegovu ličnost 
  2.  Treba obesmisliti protivnikovu argumentaciju proširivanjem 
  3. Provociranje i nerviranje protivnika

U prvom i trećem primeru se koriste različite varijacije logičke greške argumentum ad hominem, gde se umesto sagovornikovih teza napada sam sagovornik. Drugi primer sadrži logičku grešku preteranog uopštavanja. Pravljenje ovakvih logičkih grešaka može pridobiti publiku, ali vas može koštati konačnog rezultata ako arbitar primeti da se koristite sredstvima koja nisu dozvoljena u debati.


Pixabay
Pixabay

Za kraj, savetujemo vam da pročitate ovu knjigu, ali sa ciljem razumevanja veštine rasprave i prepoznavanja protivnikovih pokušaja i namera, a ne sa ciljem samog korišćenja. Bolje je snagu usmeravati na jačanje sopstvenih argumenata, nego na nelegitimna sredstva.

Izvor:BIZlife