Drevni rituali koji svake godine obnavljaju život
Aga Khan (Wikimedia Commons)

U vreme Inka, postojala je velika mreža puteva koja se zvala Kraljevski put” i povezivala je njihovo carstvo. Međutim, zbog svoje nepristupačnosti, veliki broj mesta je bio povezan visećim mostovima, napravljenim od biljnih vlakana. 

„Q´eswachaka” je jedini most koji se renovira iz generacije u generaciju sve do današnjeg dana.

Nalazi se u oblasti Kuska, preko reke Apurimak, visok je 70 m, na 3.700 m iznad nivoa mora. Skoro hiljadu ljudi iz različitih zajednica se četiri dana okuplja kod mosta, kako bi ga renovirali.


Značaj ovog mosta je ogroman. Da bismo razumeli uticaj mosta na zajednice koje danas spaja, potrebno je prvo shvatiti priču iza mosta.

Flickr
Flickr

Kada je bio izgrađen Veliki put Inka”, tj. Qhapaq Ñan na jeziku kečua, iskrsli su mnogi logistički problemi. Ovaj put od skoro 23.000 kilometara, obuhvata različita područja, uključujući i venac Anda. Kako bi se rešio problem nepovezanih kanjona i klanaca, Inke su bili prvi koji su postavili viseće mostove i tako omogućili vojnicima, izaslanicima i službenicima da bezbedno pređu put, proširivši još više svoje carstvo. Ovi viseći mostovi povezivali su sela koja su ranije bila udaljena. 


Bili su od ključnog značaja za administraciju države i imali su važnu ulogu u društvenoj istoriji regije. Nakon pada carstva Inka, mostovi su se vekovima očuvali i nastavili svoju bitnu ulogu u povezivanju andskih puteva do XX veka.

Hroničari su potvrdili da su Inke koristile viseće mostove, kako bi proširili svoju vlast na novim oblastima, kao što se dogodilo u XIII veku, kada su Inke Majta Kapak osvojili zemlju zapadno od Kuska i proširili svoje carstvo sve do XVI veka.

Mostovi su se u vojne svrhe koristili na dva načina: 

  • kontrola zemljišta i naroda unutar carstva i 
  • potčinjavanje drugih naroda.

NMAI Media Group (Vimeo, PrintScreen)
NMAI Media Group (Vimeo, PrintScreen)

Čak i pre dolaska Španaca, postojala je zajednička praksa iseći i spaliti mostove tokom rata. Ciljevi su u isto vreme bili kako ofanzivni - oterati protivnike, tako i odbrambeni - zaustaviti neprijatelje i sprečiti povlačenje sopstvene vojske. Nakon uništavanja mosta, bile su potrebne nedelje rada, kako bi ga ponovo napravili. Mostovi su, takođe, doprineli prelasku Španaca na teritoriju Inka, iako su ih spaljivali, kako bi ih sprečili da dođu do Kuska.


Mostovi Inka imaju tri zajedničke karakteristike u dizajnu: 

  • konopci ispleteni od prirodnog vlakna činili su pod i rukohvat;
  • kameni stubovi pričvrstili su konopce za svaku stranu mosta i
  • vertikalni čvorovi su se širili između glavnih konopaca i rukohvata. 
Ako biste posmatrali savremene mostove i uporedili ih sa strukturom Kesvaćake, uočili biste da se mostovi Inka razlikuju u tome što glavni konopci ne služe samo za potporu, već i kao rukohvati.

Proces obnavljanja Kesvaćake se odvija prema ukorenjenoj tradiciji

Prvog dana, ljudi iz zajednica idu u potragu za čvrstom slamom prirodnog vlakna, koja se na kečua jeziku zove iću. Kada bi skupili dovoljnu količinu ićua, žene bi isplele slamu kako bi stvorile kanape za most, a muškarci bi povezivali kanape sa jednog kraja na drugi i pričvrstili ih.

bobistraveling (Flickr)
bobistraveling (Flickr)

Drugog dana, skida se struktura starog mosta, vade se kameni klinovi koji drže most i postavljaju četiri kanapa, koji čine osnovu strukture starog mosta.

Trećeg dana, seljani umorni, ali i dalje u punoj snazi, završavaju montiranje rukohvata i površine mosta, gde će se sela povezati.


Zajednice udruženo rade na povezivanju kanapa sa oba kraja. Graditelji ostavljaju most na starom mestu, sve dok ne razvuku nove kanape duž klanaca Apurimaka, posle ga seku i puste da padne u vodu. 


Nakon što se učvrste glavni kanapi, koji pridržavaju novi most i čine pod, i nakon što naprave rukohvate, glavni majstori rade na oba kraja mosta kako bi ga ispleli. Ispleteno pruće na gazištu na svakih nekoliko metara pomaže u sprečavanju da se most ne bi iskrivio.

NMAI Media Group (Vimeo, PrintScreen)
NMAI Media Group (Vimeo, PrintScreen)

Četvrtog dana, konačno proslavljaju završetak radova, slušajući muziku tradicionalnih plesova, jer su peruanski preci proslavljali radove kao praznike.

Most povezuje zajednice u bukvalnom i prenesenom značenju. Njegovo renoviranje je tradicija koja se održala tokom stotinu godina i predstavlja radosno iskustvo za lokalnu zajednicu.

Ako odete u Kusko, obavezno posetite ovo mesto, skriveno u Andima: to je neistražena destinacija za mnoge putnike, koje izaziva divljenje i poštovanje prema tradiciji. Da li se usuđujete da ga pređete? 


Izvor: Inspimundo