4 ljudske odlike nedostižne robotima

FOTO: Cultura Colectiva

Uprkos upozorenjima naučne zajednice koja nam skreće pažnju na rizike od razvoja veštačke inteligencije bez ikakve kontrole i pravila, firme koje su lideri u toj grani poslovanja i sami programeri smatraju da se scenario o katastrofi, koja bi nastala zbog postojanja robota koji su sposobni da se takmiče sa ljudima, može svrstati u naučnu fantastiku.

Oni koji se bave realizacijom sve komplikovanijih robotskih programa i razvijaju prototipe koji će se usavršiti za konkretan zadatak, tvrde da je to nemoguće. Na iznenađenje cele jedne generacije, nedavni poduhvati pokazuju da stvarnost može lako prevazići bilo koje predviđanje i da sve što se u glavi čoveka čini nemogućim može da se ostvari, a da se ne razume, kao što se i desilo u stvarnosti.

U tom smislu, prisustvo Androida koji poseduju veštačku inteligenciju u svakodnevnom životu biće stvarnost u narednoj dekadi. Ljudsko biće će dostići jedno od svojih najmaestralnijih dela inženjerstva, robota sa sposobnošću trećeg nivoa, što je drugi stepenik u dostizanju kulminacije jedne mašine koja je sposobna da prevaziđe Tjuringov test u svim oblicima.

artificial_intelligence_benefits_risk_1400x430.jpg

FOTO: Future of life

Pomak od ovog koraka do prave veštačke inteligencije trajaće nekoliko godina, ali uprkos tehnologiji i razvoju u robotici, robot nikada neće imati ove četiri odlike svojstvene ljudskoj prirodi:

Ljubav

Roboti sa veštačkom inteligencijom posedovaće „mrežu neurona”, tkivo koje će biti u mogućnosti da „nauči” iskustva, dopunjujući ih informacijama sa kojima su programirani, ali i informacijama koje otkrije putem šablona, što je ključni faktor u prepoznavanju lica, osećanja i emocija kod ljudskih bića i u različitim scenarijima. Međutim, uprkos tehnološkom razvoju, „mreža” će biti deo ljudskog razvoja koji će moći da sadrži sve knjige i pesme o ljubavi koje su ikada napisane, da razume sve hemijske funkcije i kako se ljudi ponašaju pod uticajem ljubavi, ali nikada neće moći je da osete kao ljudska bića.

Sarkazam

Radi se o složenoj sposobnosti koja ne samo da zahteva poznavanje određene situacije i osobe, već i dovoljan razvitak mozga da razume da dok se nešto govori, zapravo se misli na suprotno, sudeći po suptilnim znacima kao što su gestovi, ton govora i prethodno lično iskustvo. Neki roboti, uključujući i najjednostavnije i najkomercijanlije, su sposobni da odgovore na proste upitnike sa programinranim sarkazmom istog nivoa. Ipak, razumevanje i analiziranje neke situacije koja sadrži ljudski sarkazam uvek će biti nedostižan zadatak za veštačku inteligenciju.

otredad_robots.jpg

FOTO: Cultura Colectiva

Različitost

Roboti trećeg nivoa, sposobni da razumeju teoriju mozga, moći će da gledaju u svoju okolinu i razumeju ko je ispred njih i da je taj neko potpuno različit od njih. Različitost znači razumevanje sopstvenog indentiteta i, samim tim, prihvatanje tuđeg, nezavisno od empatije ili odbojnosti koja se može osetiti. Uprkos razumevanju svake osobe kao nekoga različitog, roboti nikada neće moći da razviju vezu na osnovu principa različitosti: bilo da je to prijateljska ili emotivna veza, šabloni će diktirati kako bi trebalo da se ponašaju pred tom osobom ili u toj situaciji, ali neće moći da improvizuju ponašanje.

Kreativnost

Ljudska priroda je sebi otvarala put stotinama hiljada godina zahvaljujući svojoj sposobnosti da pronađe rešenja za najkomplikovanije probleme. Tajne razvoja mozga su i dalje misterija za aktuelne neuronauke, a centar za informacije i obradu svih tipova podsticaja je, zbog toga, najkompleksniji i najneverovatniji objekat na koji je naišao čovek. Kreativnost proizilazi iz slobode razmišljanja, iz dosade i prethodnih iskustava. Robotima nedostaje mašta jer se njihovo procesuiranje informacija odvija u paralelnoj formi, sa hiljadama miliona podataka o civilizaciji i njenom celokupnom znanju, ali ne sa onom iskrom koja nas čini ljudima i stvara jednu veliku ideju ni iz čega.


IZVOR: Cultura Colectiva