Da li ste znali?

Predstavljanje Srbije u Ujedinjenim nacijama iz ugla mladih

Program Ujedinjenih nacija „Omladinski delegati Srbije u UN" započeo je 2017. godine, sa ciljem da pri zvaničnoj delegaciji uvrsti mlade predstavnike....

Autor Milica Mirkov