Takmičenje IDEAS 4 ACTION 2018!
Ideas for Action

Ko može da se takmiči?

Na ovom takmičenju mogu da učestvuju svi mladi ljudi, od 18 do 35 godina. Takmičenje je timskog karaktera, pa je potrebno prijaviti tim od dva do šest članova, koji može biti formiran povezivanjem studenata, zaposlenih u institucijama, kompanijama u zemlji i inostranstvu.

Prijava

Prijava tima se vrši na www.ideas4action.org. Nakon toga se dobijaju sve potrebne informacije u vezi sa takmičenjem, uz mogućnost pristupa različitim izvorima materijala koji mogu biti korisni za razvoj ideje.


Prijava treba da sadrži sledeće:

 • Naziv tima;
 • Sažetak (200 reči);
 • Objašnjenje problema i kontekst (200 do 400 reči);
 • Pojašnjenje rešenja (700 do 1.400 reči);
 • Zašto je to bitno?
 • Šta je tu novo? 
 • Ko, šta, kako i kada bi primenjivao? 
 • Šta je očekivani ishod? 
 • Da li postoje slični primeri? Ako postoje, objasniti gde i kako (150 do 300 reči);
 • Ostale bitne informacije.

Vremenski okvir

Rok za konkurisanje: 28. februar do 23:59 časova.

Proglašenje odabranih za finale: početkom aprila 2018. godine.

Proglašenje pobednika: 31. maj 2018. godine.

Format ideje

Ideja treba da ima između 1.500 i 3.000 reči, uz odgovarajuće navode i reference. Broj reči ne uključuje razmak, fusnote/citate ili grafikone;

Potrebno je koristiti template koji se nalazi u okviru linka za prijavu uz 200 reči sumiranog teksta; 

 • Piše se u Times New Roman fontu veličine 12;
 • Obeležiti citate;
 • Šalje se u pdf ili u Microsoft Word formatu na engleskom jeziku.

Kriterijumi

U prvom krugu selekcije pažnja će biti usmerena na:

 • Strukturu tima – timovi bi trebali da budu sastavljeni od ljudi koji mogu da doprinesu razradi ideje po dubini, ali ne preširoki da im koordinacija predstavlja problem;
 • Originalnost i kreativnost– očekuju se kreativna i originalna rešanja i podstiču ideje koje do sada nisu bile dovoljno razvijane u međunarodnim okvirima;
 • Izvodljivost – u okviru ideje je potrebno razraditi „put ka ostvarenju“ koji bi trebao da sadrži argumente izvodljivosti rešenja sa istaknutim problemima; sve mora biti merljivo i zasnovano na praktičnosti a ne samo teoriji;
 • Jasnoća – ideja mora biti predstavljena na jasan i koncizan način.

Pobednici

Pobednici dobijaju šansu da:

 • Predstave svoju ideju na godišnjem sastanku MMF-a i Svetske banke;
 • Dobiju podršku projektnog inkubatora Wharton School;
Koriste jedinstvene mogućnosti povezivanja sa stručnjacima iz oblasti međunarodnog razvoja, akademicima i predstavnicima privatnog sektora.

Ideas for Action
Ideas for Action