Program donacija za osnovne potrebe stvanovništva (POPOS)
Created by Freepik

Opšte informacije

POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Osim prihvatanja opštih načela POPOS programa, ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve. 


Najčešći primeri realizovanih donacija su: 

  • rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), 
  • medicinska oprema i vozila hitne pomoći, 
  • vozila za odnošenje smeća i kontejneri, 
  • cisterne i čistilice, 
  • specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, 
  • oprema za institucije socijalne zaštite i drugo. 

Naravno, POPOS donacije nisu ograničene samo na ove stavke, za više informacija obratite se osoblju ambasade (tel: +381 11 301-2800).

Iznos donacije

Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika, taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Molimo konsultujte osoblje ambasade za detaljnije informacije.


Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu), a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

Kako aplicirati?

Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana je slanje regularnom poštom uredno popunjene dokumentacije ambasadi Japana u Beogradu.


Neophodna dokumentacija:

  1. Aplikacioni formular popunjen na engleskom jeziku.
  2. Tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate. Ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine. Ambasada preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl) budu navedeni.
  3. NVO, udruženja građana, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike), tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR).
  4. Ne postoji obaveza, ali ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

Rok prijave

Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine, ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila do marta naredne godine.

Dodatne informacije

Više informacija možete naći ovde.