Konkurs za dodelu sredstava za izradu planskih dokumenata
Pixabay

Opšte informacije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata i to:

  • Plana generalne regulacije;
  • Plana detaljne regulacije.

Konkurs je raspisan u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja planskog uređenja romskih podstandardnih naselja na teritoriji Republike Srbije.

Potrebna dokumentacija za prijavu

1. Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave (ili gradska opština) u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu;

2. Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu koji je objavljen u aplikacionom paketu na kraju stranice (ZIP arhiva) .

Uslovi konkursa

  • Ukupan iznos sredstava po ovom javnom konkursu je 7.724.997 dinara;
  • Iznos sredstava koji se dodeljuje po pojedinačnom planskom dokumentu ne može preći iznos od 772.500 dinara;

Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja; gradske opštine mogu da apliciraju na konkurs u partnerstvu sa Gradom osnivačem ;

Aplikant (JLS ili gradska opština) može konkurisati za finansiranje samo jednog jednog planskog dokumenta ;

Opciono kofinansiranje izrade planskog dokumenta dozvoljeno je do 50 posto od ukupne vrednosti.

Način i rok prijave

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:

  Stalna konferencija gradova i opština Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom „Podrška EU inkluziji Roma, osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, prijava na konkurs za dodelu sredstava za izradu planske dokumentacije”.

Rok prijave za ovaj konkurs je 15. jun 2018. godine.