Konkurs za dodelu nagrade najboljoj školskoj biblioteci!
Eduka

Opšte informacije

U želji da podstakne i pomogne rad školskih biblioteka, Eduka Beograd dodeljuje nagradu „Eduka – Prijatelj škole”, najboljoj biblioteci osnovne, srednje škole i doma učenika za doprinos razvoju školskog bibliotekarstva i stvaralački rad.

Nagrade

Dodeljuje se prva, druga i treća nagrada. Nagrada za školsku biblioteku je novčana, a uz tu nagradu dodeljuje se i povelja.

Prva nagrada – 150 hiljada dinara;

Druga nagrada – 100 hiljada dinara;

Treća nagrada – 60 hiljada dinara.

Prijava

Pravo da konkurišu imaju školske biblioteke sa teritorije Republike Srbije.

Školski bibliotekar/i, i/ ili direktor škole lično prijavljuju svoju školsku biblioteku na konkurs za nagradu „Eduka - Prijatelj škole” tako što dostavljaju adresu sajta školske biblioteke (ili podsajta, u okviru sajta škole) i popunjavaju obrazac Prijave. 

Dakle, treba poslati samo adresu sajta i popunjenu Prijavu koju možete pronaći ovde.

Ukoliko školska biblioteka poseduje/obavlja i više od onoga što je u obrascu Prijave predviđeno, navodi i to u Prijavi.

Prijave slati na imejl adresu: eduka.prijateljskole@eduka

Rok

Prijavu možete poslati najkasnije do 30. juna 2018. godine, a rezultati konkursa biće objavljeni na Edukinom sajtu do 30. septembra.