Konkurs za Međunarodni festival poezije Književne iskre 2020
Pixabay

Opšte informacije

Tročlani žiri će odlučiti o nagradama i selektovaće autore koji će biti zastupljeni u zajedničkom almanahu.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća imaju pesnici iz Makedonije i balkanskih zemalja. Konkurs se raspisuje za dve starosne grupe:

  1. do 18 godina i 
  2. iznad 18 godina.

Uslovi

  • Svaki učesnik dostavlja tri neobjavljene pesme, ne duže od 32 reda, na njihovom maternjem jeziku. Učesnici kojima makedonski nije maternji jezik obavezno šalju prevod na makedonski ili engleski jezik.
  • Tema je slobodna.
  • Lektorisane pesme dostaviti u Word dokumentu, Times New Roman font, veličina 12.

Napomena: Autori koji ne ispunjavaju sve navedene uslove biće diskvalifikovani.

Način i rok prijave

Potrebno je dostaviti sledeće podatke: 

  • ime i prezime, 
  • adresu i mesto boravka, 
  • starost i 
  • telefonski broj za kontakt.

Radovi se šalju do 31. marta 2020. godine na e-mail adresu festivala: literaturniiskri@yahoo.com .