Javni konkurs za medije i institucije
Pixabay

Projekti za konkurs

Na konkurs mogu da se prijave projekti koji se zalažu za integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, uključujući javne medijske servise i medije na jezicima manjina, jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i onlajn) saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva i unapređenja uslova za slobodu govora.

Takođe, mogu da se podnesu projekti koji zagovaraju ili doprinose efikasnom i delotvornom funkcionisanju medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka radi unapređenja slobode medija, zaštite slobode govora i informisanja u javnom interesu. 
Konkurs je otvoren i za projekte koji zagovaraju ili obezbeđuju jednakost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći koja ima za cilj da obezbedi medijski pluralizam i kvalitetno ostvarivanje prava građana na obaveštenost.

Kome je namenjen konkurs?

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna i medijska udruženja), onlajn mediji, nezavisni državni organi i druge javne institucije.

Način i rok prijave

Predlozi projekata dostavljaju se isključivo na srpskomjeziku i elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs" i nazivom programa za koji se konkuriše.

Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije koja je Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Rok da predloge projekata je 16. februar 2018. godine.

Prednost

Fondacija će dati prednost projektima koja razvijaju načine prikupljanja sredstava, stvaraju nova savezništva, imaju razrađenu komunikacionu strategiju i motivišu pojedince i grupne aktere za što širu podršku slobodi izražavanja i pravu na obaveštenost, kao i nove oblike aktivizma za osnaživanje medija i organizacija građanskog društva u fizičkom i digitalnom prostoru.