Fondacija Ana i Vlade Divac sprovode konkurs „Možemo i mi!”
Pixabay

Opšte informacije

Fondacija će podržati najbolje projekte organizacija civilnog društva i neformalnih grupa koje unapređuju kvalitet života i rešavaju probleme lokalnog stanovništva u opštinama Šid, Sombor i Obrenovac, a posebno one projekte koji se realizuju u ruralnim sredinama, stvaraju prostor za zajedničke aktivnosti migranata i lokalnog stanovništva, u realizaciju uključuju veliki broj ljudi i koji stvaraju najveći benefit za lokalnu zajednicu u oblasti zdravlja, obrazovanja, bezbednosti, kulture, ekologije, sporta i dr. 

Ko može da se prijavi?

- Udruženja i fondacije sa teritorija opština Šid, Sombor i Obrenovac;

- Neformalne grupe od minimalno pet građana i građanki .

Projekti se moraju realizovati na teritoriji opština Šid, Sombor i Obrenovac.

Visina sredstava

Neformalne grupe će imati priliku da dobiju do 200.000 dinara, a udruženja i fondacije do 700.000 dinara za realizaciju ovog projekata.

Način i rok slanja

Rok za prijavu je 31. januar 2019. godine, a način prijave, kao i ostale informacije možete pronaći ovde.