Zašto je vašem preduzeću potreban računovođa

Foto: NORTHCORP

Preveo: Aleksa Stojanović

Računovođe rade mnogo više od arhiviranja poreza - oni mogu da naprave sveobuhvatnu procenu vaših finansija ili prognozu za čitavu godinu kako bi vaše preduzeće poslovalo zdravo i uspešno. Mnogi vlasnici malih preduzeća ne shvataju da čak 80 procenata preduzeća u SAD-u propadne tokom prvih 18 meseci. Najčešće, jedan od glavnih razloga je nevešto rukovođenje finansijama.

Uprkos ovim ozbiljnim posledicama, mnogi vlasnici preduzeća sami preduzimaju poslove koji se tiču upravljanja njihovim novcem. Nedavni izveštaj je otkrio da 53 procenata vlasnika malih preduzeća uopšte ne upošljava računovođe, a ono šta je zaprepašćujuće je to da 27 procenata ovih ispitanika prosto koristi papir i olovku kako bi pratili tokove svog novca. Iako ne smemo zaključiti da ova preduzeća posluju slabije zbog toga što nemaju računovođu, ne možemo da potcenimo širinu znanja i iskustva kojim računovođe mogu da doprinesu.

Većina ljudi ne servisira svoje automobile kod kuće. Umesto toga, odvoze ih kod mehaničara koji se onda pobrine da stvari teku glatko i uoči potencijalne probleme. Malim preduzećima je potrebno isto toliko pažnje od strane stručnog računovođe.

Možda izgleda obeshrabrujuće ako pustite nekog sa strane da pregleda delikatne detalje poslovanja vašeg preduzeća, pogotvo ako ste ranije imali poteškoća sa upravljanjem vašim finansijama. Ali pomoć računovođe će vam, zapravo, doprineti u nastojanju da ostvarite ciljeve i osiguraće vam dugoročan uspeh. Imajući to u vidu, evo pet razloga zašto je važno imati račnovođu za vaše preduzeće.

1. Iskoristite sve moguće olakšice

Tokom ove radne poreske sezone, većina vlasnika preduzeća grozničavo razmišlja o tome kako da maksimalno iskoristi olakšice. Ipak, na kraju godine biva prekasno da se misli na to.

Računovođa vam može pomoći tako što će veoma lako uočiti ova potencijalna umanjenja tokom cele godine i savetovati vas kako da donosite strateške odluke da biste iskoristili sve olakšice pre završetka godine. Mnogi vlasnici preduzeća zaborave da prate i uzmu u obzir stvari poput obezvređenja robe, džeparca i kancelarijskog materijala. Ne ostavljate svoj novac na sto!

modernaccountant.jpg

Foto: JOBS

2. Izbegnite pregled finansijkog revizora

Još jedan ubedljiv razlog da zaposlite računovođu je da izbegnete tu poresku kontrolu. Nažalost, većina ljudi misli da je računovođa neko ko jedio može da ispravi ove stvari tek nakon što se dogode. Važna stvar koju ne treba zaboraviti je ta da se poreska kontrola može lako izbeći ako se savetujete sa računovođom tokom cele godine.

Postoji mnogo razloga zašto preduzeće biva kontrolisano: počevši od prevelikog broja grešaka kod ispunjavanja poreskih formi, preko prevelikih izdataka koji idu u „humanitarne svrhe“, do otpisane robe. Mislite o računovođi kao o dugoročnom partneru koji je motivisan i kome je stalo da ono bude fiskalno ispravno.

3. Uštedite vreme i energiju (a i razum!)

Većina preduzetnika misli da zategnut budžet znači to da neće moći da priušte da zaposle računovođu. Ali ako u to uračunate koliko vremena i truda potrošite da sami upravljate svojim finansijama (a da ne spominjemo moguće greške koje biste mogli da napravite tokom izveštavanja i gubitke koje biste podneli zbog loših finansijskih odluka), pogodnosti zasigurno prevazilaze cenu.

Vaš fokus kao preduzetnika trebalo bi da bude na rukovođenju vašim preduzećem. Investiranje u računovođu i njegovo ili njeno upošljavanje kao tekućeg poslovnog savetnika će vam pomoći da zadržite taj fokus, a istovremeno će vas držati na putu koji vodi ka ostvarenju vaših poslovnih ciljeva.

4. Donosite pravovremene odluke

Vlasnici preduzeća često kažu kako bi voleli da mogu da lako izračunaju potencijalne posledice neke velike kupovine ili zapošljavanja više radnika. Ako uvek imate računovođu na raspolaganju kao vašeg finansijskog savetnika koji vam pomaže pri upravaljanju budžetom i motrenju na priliv novca, to će vam omogućiti da prevaziđete bilo kakve prepreke na koje naletite u realnom vremenu.

Trebalo bi da zauzmete kolaborativni stav sa vašim računovođom, što će vam omogućiti da zajedno donosite odluke zasnovane na najnovijim podacima, a da takođe iskoristite prednosti savetodavnog odnosa koji će vam omogućiti da donosite poslovne odluke onda kada treba da ih donosite.

-preduzetnistvo.gif

5. Planirajte za budućnost

Naposletku, jedna od najvećih koristi zapošljvanja računovođe je dobijanje saveta za planiranje budućnosti. Zajedno možete pregledati izveštaje iz proteklih meseci i ispitati sezonsku periodičnost vašeg poslovanja. Ovo će vam pomoći da utvrdite najbolji trenutak za nabavku inventara i da izdvajate sredstva iz budžeta za veće investicije kako biste ostali konkurentni i imali održivo poslovanje.

Kao vlasnici preduzeća, vi ste najviše okupirani svakodnevnim rukovođenjem vašeg preduzeća. Ipak, računovođa može da napravi korak unazad i objektivno pogleda širu sliku kako bi našao najbolji način da pospeši dugovečnost vašeg preduzeća.
Život vlasnika preduzeća može biti samotnjački, pogotovo onda kada ste ostavljeni sa gomilom priznanica i faktura da rovarite po njima krajem svakog meseca ili godine.

To ne mora da bude tako. Rekli bismo „mnogo ruku, malo posla“, a partnerstvo sa računovođom koji je stručan i vešt da vas vodi kroz vaše putešestvije bi vam obezbedilo dugoročan uspeh.


Izvor: BIZJOURNALSAleksa je student i snalazi se