Za i protiv – kredit kao sredstvo finansiranja
Pixabay

Pokretanje sopstvenog biznisa je samo po sebi  naporno i stresno, pogotovo za mlade preduzetnike koji se prvi put susreću sa ovom idejom. Dilema je mnogo, a verovatno je najveća upravo ona koja se tiče finansiranja: uzeti kredit ili ne, a ako da onda koji i od koga?


Sama pomisao na  kredit je za mnoge zastrašujuća zbog posledica koja nastupaju ako se obaveze ne izmire na vreme. Pokretanje svog posla pretpostavlja spremnost na rizik, međutim, ne sme se ishitreno doneti odluka, zato što je ona u ovom slučaju odlučujuća po konačni ishod. Ekonomisti kažu da kredit treba uzeti ako je kamata na kredit na godišnjem nivou manja od profita koji donosi investicija.


Banke i Fond za razvoj, kao poverioci, imaju uslove koji se traže od potencijalnog dužnika. Jedan od njih je da preduzetnik nema zabeležen gubitak dve godine unazad, što je u današnjim okolnostima dosta teško, zato što plaćanja uglavnom kasne. Ako posedujete prvoklasnu bankarsku garanciju za vraćanje kredita, maksimalno zaduženje kod Fonda iznosi 200 miliona dinara. Kamata je veća na godišnjem nivou kada je garancija u vidu hipoteke, a iznos pozajmice ne sme biti veći od 70% vrednosti založene nepokretnosti.


Pixabay
Pixabay

Fond odobrava kredit samo za investicije, ako je isporučilac pravno lice. Sa druge strane, izbor kredita je veći kod banaka. Ekonomisti konstantno vode rasprave o tome da li su isplativiji krediti u domaćoj ili stranim valutama.  Međutim, samo na osnovu toga se zaključak ne može doneti, dok se ne sagledaju ostali uslovi kredita.

Banke uglavnom omogućavaju duži rok za vraćanje, ali su i kamate veće. Većina banaka će tražiti sredstvo obezbeđenja (najčešće u vidu hipoteke), mada neke od njih ne zahtevaju ovo od lica koji dugi niz godina preko njih uspešno posluju.


Preduzetnicima je najisplativiji „start-ap“ kredit Fonda za razvoj, jer pored nižih kamata u odnosu na banke, Fond omogućava i bespovratne subvencije u iznosu do 50% vrednosti investicije. Za IT, komunikacije i slične uslužne delatnosti moguć je dobitak bespovratnih sredstava čak i između 500 000 i 1 000 000 dinara, ali pod uslovom zaposlenja još jednog lica najmanje, u roku od šest meseci od potpisivanja ugovora.


Ljudima koji imaju razvijene poslove, a kamate im nisu presudne u uzimanju kredita, na usluzi stoje poslovne banke. One omogućavaju fleksibilnost u dogovoru, posebno ako ste sa nekom od njih duže vreme poslovali. Usluge koje one nude kreću se od zajmova za likvidnost do kredita usmerenih na ulaganje u opremu ili poslovni prostor npr.

Pixabay
Pixabay

Preduzetnik je fizičko lice, dok je preduzeće pravno lice. Jedan od uslova nastanka pravnog lica je imovina, koja je garancija da će poverioci biti namireni. Dok se kao garancija kod preduzeća pojavljuje imovina pravnog lica, preduzetnik garantuje isplatu svojom ličnom imovinom.  Treba biti svestan i limitne funkcije pravnog lica, koja onemogućuje da osnivač ili učesnik bude dužnik, već je to samo pravno lice. Iako pruža sigurnost, ovo načelo ima i izuzetke.


Za kraj, još jednom napominjemo da kredit, iako rizičan, može da bude dosta koristan alat za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Izbor je vaš.


Izvor: BIZlife