Umeće slušanja kao izuzetno bitna strategija!

Foto: Flickr

Normalno je da svaka osoba želi ili joj je potrebno da bude saslušana učtivo i sa poštovanjem, a može se reći i da svako želi da se poveri i pritom dobije pažnju i naklonost. Međutim, često se osećate frustrirano, jer nema mnogo ljudi koji poseduju zavidno umeće slušanja.

Možete se zapitati i zašto bi bilo korisno slušati druge. Odgovor je jednostavan: da biste postigli što više stvari koje želite potrebna vam je podrška drugih, a da biste podršku i dobili, trebalo bi da znate da utičete na druge, što možete postići ako ih poznajete i ako znate šta ih motiviše. U tome vam umeće slušanja može pomoći.

Pored toga, delovaćete učtivo što može da vam pomogne da steknete prijatelje, a može vam pomoći i da na najadekvatniji način odreagujete pred konfliktnim i problematičnim osobama.

Kada vide da ih slušate, ljudi se opuste, otvore i uvedu vas u svoj unutrašnji svet, upoznajući vas sa svojim vrednostima i stavovima. Kada im zaista posvetite pažnju, dajete im priliku i da vam se približe, da se povere i da stvore ili prošire svoj krug pravih prijatelja.

Strpljivo slušanje bez prekidanja sagovorniku daje mogućnost i da pažljivo bira svoje reči, ideje i misli. Nažalost, ljudi nisu tako dobri slušaoci kakvi bi trebalo da budu, nisu uvežbani da slušaju, a umeću slušanja se vrlo retko pridaje njegova stvarna važnost.

-poslovna_komunikacija.gif

Najčešće greške koje ljudi prave u razgovoru:

a) Ne poklanjaju dovoljno pažnje svojim sagovornicima;
b) Često prekidaju razgovor;
c) Reaguju impulsivno pred svakom nesuglasicom;
d) Otvaraju delikatne i kontroverzne teme koje mogu da razviju neprijateljstvo;
e) Skreću tok razgovora u željenom pravcu, ne vodeći računa o interesu drugog;
f) Svojim tonom izražavaju apatiju ili agresivnost;
g) Kritukuju odsutne ljude ili odbacuju mišljenja koja nisu u skladu sa njihovim.

Mogli bismo se složiti oko toga da je veliki broj poslova propao jer učesnici razgovora nisu posvetili dovoljno vremena i truda da se kvalitetno saslušaju. Slično se dešava i parovima, kod kojih je komunikacija jedini i najefikasniji način za razumevanje i rešavanje nesuglasica. Ako svog saradnika, prijatelja, partnera ili klijenta možete da saslušate sa izrazitom otvorenošču i spremnošću, to će vam sigurno obezbediti kvalitetniju vezu, a što se tiče željenih rezultata, dobar deo ćete ostvariti.

Sa druge strane, ako imate poteškoće da usmerite pažnju, da poštujete različitosti ili postignete dogovor, biće vam teško da na dugotrajan i zadovoljavajuć način održite bilo koji kontakt, zato što, kako je već napomenuto, jake socijalne veze nije moguće održati prosečnom komunikacijom.

Da biste postali dobar sagovornik, možete se koristiti nekom od sledećih strategija koje se baziraju na umeću slušanja, a zasnovane su na zajedničkom poštovanju i značaju:

Free_Image_on_Pixabay_Presence_Zen_Awareness.jpg

Foto: Pixabay
• Vrednujte umeće slušanja kao važnu osobinu;
• Razgovarajte na svesnom nivou;
• Poštujte individualnost u svakoj vezi i ne sudite ili protivrečite ako nije u skladu sa vašom;
• Vežbajte da ne govorite previše, već samo ono što je potrebno, da biste se navikli na slušanje;
• Kontrolišite potrebu za prekidanjem, negiranjem ili savetovanjem;
• Obratite pažnju na vrednosti i osećanja drugih, jer ukazuju na uzroke njihovog ponašanja;
• Gledajte u svog sagovornika, ali ne neprekidno, da ga ne biste uplašili;
• Na pitanja ili tvrdnje, kao povratnu informaciju koristite kratke izraze („mh“, „razumem“, „naravno“), klimnite glavom ili gestikulirajte rukama.

Često i uspešno se koristi i tehnika postavljanja pitanja o onome što je sagovornik poslednje rekao: „Mh, znači, ne misliš da ćeš ići na put?“, „Znači, ne misliš da će izaći sa tobom?“. Na taj način mu možete pokazati da ste ga dobro čuli ili u suprotnom, ako niste dobro shvatili poruku, može vam poslužiti i kao prilika da je sebi razjasnite.

Konačno, slušajte aktivno i bez prekidanja onoga ko govori pokazujući interesovanje i pažnju, da biste sagovornika naveli da bude otvoren i da vam predstavi svoju ličnost. Takođe bi bile korisne i sposobnosti posmatranja, tolerancije, samokontrole i vežbe.

Umeće slušanja je moć koja vam omogućava da upoznate druge, da manje grešite, da dobijete nove prilike i ostvarite nova prijateljstva. Pokušajte, imaćete dobre rezultate.


IZVOR: GestioPolis