Termin ljudski resursi postaje problematičan

Foto: Myndsolutions

Prevela: Mirjana Dragović

Istini za volju, termin „ljudski resursi” je zastareo. Zaduženje direktora ili koordinatora za LjR više nije samo zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih i provera isplata i beneficija kompanije.

Mnoge kompanije zapravo zaziru od naziva „koordinator za ljudske resurse”, s obzirom na to da zvuči napadno ili zastrašujuće, i - što je najgore - ljude poistovećuje sa robom. Ljudi su zasigurno najveći resurs jedne kompanije, ali nisu smartfoni koje bi na svake dve godine trebalo zameniti novim modelom. Isto tako nisu ni sirovina ili obrtni kapital koji se koristi do isteka zaliha, a zatim se po potrebi obnavlja.

Nadređeni moraju revitalizovati i podsticati zaposlene kako bi nastavili da daju sve od sebe, ali i kako bi održali konkurentnost i produktivnost. Ovo je glavni razlog zbog kojeg mnoge uspešne organizacije naziv „koordinator za ljudske resurse” menjaju u „nadležni za zaposlene”, „nadležni za sreću zaposlenih” i „koordinator raspoloženja”.

Proširenjem definicije nadležnih za ljudske resurse porasla su i zaduženja zaposlenih u tom sektoru.

-poslovna_komunikacija.gif

Ranije je odeljenje za LjR bilo izdvojeno. Nije bilo deo tima zaposlenih, ali ni uprave. Kako se onda organizacija može fokusirati na izgradnju stabilne kompanije i formiranje tima zaposlenih koji su srećni i motivisani ako osoba koja je za to zadužena nije deo tima koji nastoji da vodi?

Odeljenje za ljudske resurse zahteva kulturološke izmene, kontrolu reputacije i uredne odnose sa javnošću. Ovo odeljenje se na kreativan način razvija kako bi se uklopilo u današnje inovativne nazive za takve sektore.

Nova generacija naziva sprećava poistovećivanje ljudi sa robom. Kada zaposleni Odeljenja za ljudske resurse počnu o sebi da misle kao o nadležnima za sreću zaposlenih ili čak koordinatorima raspoloženja, počeće da posmatraju zaposlene kao ljude sa osećanjima, ciljevima i ambicijama kako na poslu, tako i van posla. Posao savremenog stručnjaka za LjR je da uzima u obzir te aspekte ličnosti zaposlenih koji nastoje da održe sveukupni kulturološki poredak, entuzijazam i produktivnost.

Možda je uticaj modernog doba potvrda zaposlenima da je lično zadovoljstvo značajno za posao. Možda zaposleni postaju fleksibilniji pod uticajem tehnologije koja spaja posao i život. Po svemu sudeći, niz faktora je doveo do evolucije Odeljenja za ljudske resurse.

4k0yfqd5.jpg

Foto: Riversidecounty

Sa razvojem fleksibilnog radnog vremena, tehnologije za video-konferencije i politike korišćenja sopstvene tehnologije, koordinator za ljudske resurse je zadužen za mnogo više sektora nego što je ranije bio slučaj. Dobra strana ovih faktora je ta što, ako se iskoriste na pravi način, zaposleni će biti motivisani da ostvaruju efikasnije rezultate. Motivisani radnici su srećni i produktivni radnici.

Uloga savremenog koordinatora ljudskih resursa obuhvata motivisanje zaposlenih, kontrolu njihovog rada, dostignuća (svakodnevnih dostignuća, ali i ponašanja na radnom mestu i organizovanih aktivnosti za jačanje tima) i kulturnog poretka samog tima. Ovo samo prethodi zapošljavanju i proveri dostignuća kandidata.

Posao nije lak i zbog toga stručnjaci za ljudske resurse moraju balansirati između fleksibilnosti na radnom mestu i obavljanja zadataka. Ranije je posao nadležnog za ljudske resurse bio da se pobrine da svi radnici imaju jednak tretman. Sada je važno da se pobrinu da svi imaju ispravan tretman - i da se sve podredi određenim potrebama zaposlenih, od radnog vremena do lokacije. Čak se i tehnologija koju koriste određuje u skladu sa njihovim potrebama.

Odeljenje za ljudske resurse sve više koristi tehnologiju. Tim za LjR koji koristi tehnologiju je napredovao kako bi bili u skladu sa inovacijama. Ovaj sektor nije više ograničen samo na ljude, već sarađuje i sa Kongresom industrijskih organizacija kako bi upravljali tehnologijom koju koriste. To čine kako bi radnici bili srećniji i produktivniji.

Direktori Odeljenja za ljudske resurse će uz podršku vodećih Kongresa industrijskih organizacija otkriti beskonačne mogućnosti korišćenja tehnologije u svrhu izgrađivanja video kulture, omogućavanja fleksibilnosti zaposlenima i poboljšanja produktivnosti.

Sa sve većim razvojem Odeljenja za LjR, sam koncept ljudskih resursa možda više neće ni postojati. Novi nazivi titula će možda odražavati vođe koji nisu vratari niti nameću pravila, već su partneri u stvaranju kulture kompanije utemeljene na zajedničkim vrednostima organizacije i zaposlenih.


Izvor: Entrepreneur


Mirjana je veliki filmofil, večiti optimista i veruje da je smeh najbolji lek.