Reklamiranje putem društvenih mreža
Pixabay

Društvene mreže su prebukirane reklamnim materijalima. Prema istraživanju, potrošači su dnevno preplavljeni sa oko 20 hiljada marketinških poruka, u poređenju sa samo dve hiljade dnevnih poruka pre 30 godina! Ustvari, uprkos povećanja mogućnosti interakcije sa potencijalnim kupcima, brendiranim kompanijama postaje teže u primećivanju njihovih reklama.

Kontrolisanje reklamnih poruka je veliki izazov i uspešni brendovi se zapravo sada sve više fokusiraju na komunikaciju. Brendovi, uglavnom, imaju u proseku deset marketinških kanala (uključujući, ali ne ograničavajući se na: štampu, radio, televiziju, direktnu poštu, veb, blog, Fejsbuk, Tviter Pinterest) koji se dnevno ažuriraju, dodajući nove reklamne poruke. Ali u ovakvom obimu, potrošačima nisu uvek prezentovane dobro osmišljene, kvalitetne i konzistentne poruke reklamiranih brendova.

drustvenemreze.jpg&w=536&h=219&zc=1&cropfrom=

Kako bi se čulo za njih u moru reklama, uspešni brendovi priznaju da je vreme za „fokusiranje brendova”. Aspekti su fokusirani na one kanale koji su važni i angažuju svoju publiku za dostavljanje informacija koje sadrže najmanje jednu od ove tri stvari: korisnost, interesantnost, ili neobičnost. Sve ovo počinje ulaganjem i sticanjem istinskog uvida u potrebe njihove ciljne publike. Ovaj proces razumevanje nikada ne prestaje.

Način na koji su potrošači u interakciji sa brendovima se stalno razvija; njihovi zahtevi i očekivanja su u stalnom porastu. Zato uvid u njihovo ponašanje, želje i potrebe, treba da bude trenutno i u sadašnjem vremenu. Ono što je uzbudljivo u novim komunikacionim kanalima, je to da upotrebom velikih podataka i proučavanjem iskustva internet korisnika, mogu brže dobiti uvid šta to potrošači pretražuju onlajn, te da se fokusiraju na ono što im je važno.

Brendovi treba da imaju jasan stav o tome koji su to problemi, koje njihovi klijenti žele da reše. Koja je metoda komunikacije najbolja za kupce, i za reklamiranje kompanije”. Zašto trošiti vreme tražeći mišljenje na Pinterest-u, kada vaš brend nema nikakvu vidljivost, a vaši potencijalni klijenti jednostavno ne koriste ovu drušvenu mrežu?

Imajući jasan stav o tome ko je kupac, šta oni žele od njihove interakcije sa svojim brendom i koji oblik reklamiranja ima najveću važnost za njih, brend mora da se fokusira na pružanje pravih rešenja za uočene probleme. Privlačenje kupaca vikom dovodi do mnogo manje kohezije, doslednosti i relevantnosti brenda na svakom TačPointu.

Ukratko, fokusiranje brenda znači:

• Znati tačno šta ciljani potrošači rade onlajn (informacije ne starije od pre pet godina),
• Ponašati se na način koji svi očekuju, vođen definisanim pozicioniranjem koji je jedinstven kroz sve reklamne poruke,
• Imati svrhu - osim zarade - nešto u šta verujete i u šta Vaši klijenti mogu da veruju,
• Ne bojati se jednostavnosti - bolje jedna jasna poruka nego pet nejasnih fora,
• Biti drugačiji. Često izlaženje iz forme „konvencionalne kategorije” pomaže brendu da se primeti (ali u ovom slučaju se zahteva oprez; morate biti sigurni da će se ovakakav pristup svideti potencijalnim kupcima, da neće štetiti ugledu kompanije).

_event_management.gif

Dakle, moj najbolji savet za današnje brendiranje preduzeća? Pre nego što uložite u sledeću veliku marketinšku kampanju, i pre istraživanja društvenih mreža, proverite da li je vaš brend, zaista fokusiran!


IZVOR: Virgin Com