Priznanje za naše naučnike iz sveta fizike
Unsplash

Tim istraživača koji čine dr Dragana Jović Savić, dr Dejan Timotijević i Jadranka Vasiljević objavio je prošle godine rad pod nazivom Visualizing the energy flow of tailored light u prestižnom naučnom časopisu - Advanced Optical Materials.

Njihov rad je izabran za jedan od najboljih radova 2018. godine, zbog čega je dobio mesto u specijalnom izdanju časopisa Best of Advanced Optical Materials 2018.

Takvo priznanje je značajno jer je Advanced Optical Materials , sa stažom samostalnog časopisa započeo 2013. godine, jedan od važnijih koji u svom fokusu imaju materijale. Neke od tema obuhvaćene časopisom su optoelektronika, holografija, nelinearna optika, fotonski kristali, optičko-akustični materijali i druge. Časopis je 2018. godine dobio impakt faktor 7.43, što je skok u odnosu na godinu dana ranije.

Spomenuti trio istraživača deo je Laboratorije za Nelinearnu fotoniku pri Institutu za fiziku, osnovanog još 1961. godine na inicijativu profesora Aleksandra Milojevića. Između ostalog Institut  sarađuje sa CERN-om (Evropska laboratorija za nuklearna istraživanja).

Neke od laboratorija koje su takođe deo Instituta su: laboratorija za primenu računara u nauci, zatim za lasersku interakciju sa materijalima i lasere, za fiziku atomskih sudarnih procesa, za nanostrukture, za biomimetiku i druge.

Oko 200 istraživača radi na Institutu, a u dosadašnjem radu su objavili znatan broj naučnih radova sa velikom zastupljenošću u najboljim svetskim časopisima.

Izvor: www.ipb.ac.rs