Sve što treba da znate iz Priručnika o lečenju COVID-19
Freepik

Novi „Priručnik o prevenciji i lečenju COVID-19 infekcije“, sastavljen je na osnovu kliničkog iskustva stručnjaka iz Prve pridružene bolnice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zheijangu (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, FAHZU), NR Kine.

„Fascinantni rezultati koje su postigli u prevenciji i lečenju obolelih čine ovaj Priručnik veoma vrednim štivom s obzirom na to da se i mi, kao i ostatak sveta, po prvi put susrećemo sa ovim virusom, te je iskustvo jedan od najvažnijih resursa koji nam je potreban.“

„Priručnik je objavljen na ‘Alibaba Cloud’ platformi, a srpsko izdanje je nastalo kao rezultat saradnje lekara Opšte bolnice ‘Atlas’ iz Beograda i humanitarne organizacije ‘28. jun’, uz dozvolu autora iz Kine“, piše dr Nemanja Zarić Opšte bolnice „Atlas“ i predsednik humanitarne organizacije „28. jun“.


Glavni urednik Priručnika, prof. Tingbo Liang, istakao je u svom predgovoru da vodič za lečenje nudi savete i reference protiv pandemije za medicinsko osoblje širom sveta, koji se priključuje ratu protiv korona virusa. Medicinsko osoblje FAHZU je svakodnevno beležilo svoje iskustvo u vezi sa lečenjem pacijenata obolelih od ovog virusa. 


Važno je napomenuti da je, tokom 50 dana, od 104 primljena pacijenta zaražena korona virusom, od kojih je 78 bilo teško ili kritično obolelo, nijedan pacijent nije preminuo i nijedan zdravstveni radnik FAHZU-a nije bio zaražen, budući da su primenjivali adekvatnu tehnologiju i terapiju u lečenju.

„Danas, sa širenjem pandemije, ovakva iskustva su najvredniji izvor informacija i najjače oružje u rukama zdravstvenih radnika na prvoj borbenoj liniji“, piše u predgovoru.

Šta bi trebalo da znamo iz Priručnika, a možemo da razumemo?

Iako se Priručnik odnosi na lečenje u bolničkim uslovima, može pomoći i nama da saznamo bitne informacije, razrešimo određene dileme i ukoliko smo zaraženi, a preporučeno nam je da se lečimo od kuće, održavamo adekvatnu higijenu prostorije u kojoj se nalazimo.


Ukoliko smo zaraženi, zarazne tkanine, koje se odnose na odeću, posteljinu, prekrivače i jastučnice, zatim zavese (ukoliko ih ima) i podne peškire koji se koriste za čišćenje okoline, neophodno je adekvatno odložiti i oprati. Zarazne tkanine treba oprati u mašini i dezinfikovati dezinficijensom koji sadrži hlor, na 90°C najmanje 30 minuta.

Freepik
Freepik

Pacijenti koji su bili zaraženi korona virusom i oporavili se u bolnici (test na korona virus pokazuje negativan rezultat nekoliko puta), neophodno je da budu u izolaciji pri povratku kući i da obaveštavaju svog doktora o zdravstvenom stanju, kako bi se osigurali da su u potpunosti izlečeni.

Da li postoji lek protiv korona virusa?

Pre nekoliko dana je dr Miodrag Stojković, naš poznati genetičar, na svom Twitter nalogu objavio da kineski i francuski naučnici tvrde da lek protiv malarije - hidroksihlorokvin (hydroxychloroquine) kod 70% pacijenata obolelih od COVID-19 dovodi do izlečenja - posle šest dana terapije, a da je kod pacijenata koji su dodatno tretirani antibiotikom (azithromycin) uspešnost 100%. Od tada, veliki broj građana je u apotekama kupilo pomenuti lek, pa su tako „obezbedili“ sebe i svoje najbliže.

Veoma je važno da ukoliko posedujete ovaj lek, ne primenjujete na ličnu odgovornost bez konsultacije sa lekarom, čak iako ste sigurni da ste zaraženi korona virusom.

Budući da zvanično nije potvrđeno da li ovaj lek zaista može da se koristi za antivirusno lečenje i kakva je njegova primena / doziranje, pogledali smo šta piše u „Priručniku o prevenciji i lečenju COVID-19 infekcije“. U Priručniku se navodi: „Rani antivirusni tretman može da smanji pojavu teških i kritičnih slučajeva. Iako ne postoje klinički dokazani antivirusni lekovi koji deluju, trenutne antivirusne strategije zasnovane na karakteristikama SARS-CoV-2, usvojene su u skladu sa protokolima za dijagnostikovanje i lečenje COVID-19“.

Freepik
Freepik

U FAZHU je osnovni tretman za antivirusno lečenje podrazumevao primenu lopinavira* ili ritonavira* u kombinaciji sa arbidolom*. Na osnovu iskustva lečenja 49 obolelih pacijenata, srednje vreme za postizanje negativnog rezultata na testu za korona virus je iznosilo od 12 do 14 dana. Ukoliko osnovni tretman, kod odraslih pacijenata starosti od 18 do 65 godina, nije delovao, koristili su hlorokin fosfat*.


Protokol za dijagnostikovanje i lečenje COVID-19 preporučuje primenu interferona* nebulizacijom (tečni preparat za raspršivanje, koji se koristi za inhalaciju). Za pacijente intolerantne na lopinavir ili ritonavir, ustanovljeno je da darunavir* ili cobicistat*, odnosno favipiravir* predstavljaju alternativnu mogućnost lečenja. Primena tri ili više antivirusnih lekova se ne preporučuje.

* doziranje ovih lekova je navedeno u Priručniku

Lekari navode da je veoma važna pravilna primena navedenih lekova, kao i pažljiva kombinacija sa drugim lekovima (koje hronični pacijenti uzimaju), u suprotnom, može doći do teških nuspojava opasnih po zdravlje pacijenata. Zato naglašavamo da lečenje pacijenata moraju da sprovode isključivo nadležna lica – doktori, a ne mi sami „na svoju ruku“!

Klinička klasifikacija obolelih pacijenata

Nakon dijagnostikovanja korona virusa, koje se utvrđuje na osnovu testova namenjenih za to, zaraženi pacijenti se mogu klinički klasifikovati u četiri grupe:

  1. Lakši slučajevi – klinički simptomi su blagi, a snimci pluća ne ukazuju na pojavu pneumonije (upale pluća).
  2. Slučajevi srednje težine – pacijenti pokazuju simptome, kao što su: povišena temperatura, respiratorni problemi i drugo, a snimak pluća ukazuje na pneumoniju.
  3. Teški slučajevi – odrasli koji odgovaraju bar jednom od ovih kriterijuma: • ritam disanja ≥ 30 udisaja u minuti; • saturacija kisaonikom ≤ 93% pri mirovanju; • koncentracija kiseonika (FIO2) ≤ 300 mmHg; • pacijenti kod kojih se na snimcima pluća uočava da, u roku od 24 do 48 sati, dolazi do povećanja patogenih promena od > 50%.
  4. Kritični slučajevi - pacijenti koji odgovaraju bar jednom od ovih kriterijuma: • otkazivanje respiratornih organa koje iziskuje mehaničku ventilaciju (priključivanje na respirator); • pojava šoka; • prestanak rada drugih organa koji iziskuje lečenje i nadzor na odeljenju za intenzivnu negu.

Kritični slučajevi se, na osnovu kiseoničnog indeksa i komplijanse pluća (mera plućne rastegljivosti), dele na rane, srednje i poodmakle faze bolesti. Više o tome u Priručniku.

Platforma za onlajn zdravstvenu zaštitu

FAHZU je od izbijanja epidemije virusa COVID-19 brzo prešla na obezbeđivanje zdravstvene zaštite onlajn, putem Zhejiang Online Medicine platforme, sa besplatnim konsultacijama onlajn 24 časa, pružajući telemedicinske usluge pacijentima u Kini i širom sveta. 


Detaljno uputstvo o instalaciji i korišćenju ove platforme dato je u Priručniku, a možete ga pročitati na sledećoj slici:

Priručnik o prevenciji i lečenju COVID-19 infekcije (str. 17 i 57, PrintScreen)
Priručnik o prevenciji i lečenju COVID-19 infekcije (str. 17 i 57, PrintScreen)

O opštim prevetivnim merama zaštite od korona virusa, kao i o brojevima telefona koje možete pozvati ukoliko primetite neke od simptoma, možete pročitati ovde.


Izvor: Priručnik o prevenciji i lečenju COVID-19 infekcije