Postoji li rodna ravnopravnost?

Načelo rodne ravnopravnosti i nediskriminacije jedno je od temeljnih ljudskih prava. Ono podrazumeva jednakost muškaraca i žena u društvenom i političkom životu. A kako stoje stvari u realnosti?

Mnoge žene ne znaju svoja prava. Ne znaju da postoji zakon koji ih štiti od diskriminacije. Zbog toga se one prepuštaju i prihvataju ulogu slabijeg pola. Mire se sa predrasudama da nisu sposobne za pojedine poslove podjednako kao muškarci.

Milica je želela da se bavi politikom. Mislila je da je dobra u tome i da ima sva potrebna znanja i veštine za ovu profesiju. Međutim, često su ljudi iz njene okoline govorili da to nije posao za ženu, jer ona ne može doneti podjednako dobre odluke kao muškarac. Često su joj ljudi govorili da treba da se bavi kućom i decom a ne politikom. Mislila je da će obeshrabrivanja prestati ako toj nekolicini ljudi dokaže da nisu u pravu. Mislila je... Ali nije bilo tako. Radila je posao koji voli, ali nikada nije prestalo da bude teško. Uvek je postojao neko ko će joj pokazati da joj tu nije mesto. Na sastancima nije dobijala reč, na mnoga pitanja nije dobijala odgovore, njeni predlozi nisu potpisivani njenim imenom. Nikada nije prestalo da bude teško...

Dolazila je kući uplakana. Razmišljala je da odustane od politike, iako je verovala da je to pravi posao za nju. Umesto toga, shvatila je da treba da se bori. Ne samo za sebe i za svoje mesto tu, treba da se bori za svaku Milicu koja želi da se bavi politikom. Za to da njoj bude lakše da ide utabanim putem i da ne odustane od svojih želja samo zato što joj neko drugi kaže da treba da odustane. Imajući u mislima tu drugu Milicu koja ide njenim stopama, na sledećem sastanku kada nije dobila reč ustala je neprozvana i rekla da ima da doda nešto. Dobila je reč! Dobila je reč za svaku ženu koja nije imala pravo govora! Dobila je reč za svaku ženu koja trpi diskriminaciju!

Izborimo se za reč! Ne dozvolimo da mnoge žene trpe diskriminaciju samo zato što nisu dovoljno obaveštene o tom problemu i potencijalnim rešenjima.

Meni su govorili da ne treba da radim kao dopisnik. Govorili su mi da neću uspeti to da uskladim sa drugim obavezama. Dokazala sam im da nisu u pravu. Kako sam im to dokazala? Tako što upravo sedim u kuhinji držeći u jednoj ruci laptop a u drugoj kutlaču. Ne postoji razlika u tome da li ste muškarac ili žena. Postoji razlika samo u tome koliko ste spremni da uložite da biste ostvarili svoje želje. Mi se borimo da bude lakše Milici i Jeleni, pritom ne zaboravljamo ni Miloša i Nikolu, jer smo svi ravnopravni!