Poslovi koji (ne)će nestati
Pixabay

Roboti će zameniti čoveka na određenim radnim mestima, ali postoje profesije u kojima je čovek nezamenljiv. Ovo su neki od poslova koji neće nestati.


Umetnici - Mašine mogu pomoći u stvaranju različitih umetničkih predmeta, ali nastanak pravog umetničkog dela zahteva kreativnost. Umetnici poput muzičara, glumaca, pevača i slikara koriste svoje emocije i sopstveno iskustvo u stvaranju nečeg autentičnog sa čim ljudi mogu da se povežu ili poistovete. Roboti nemaju sposobnost za ovu vrstu stvaralaštva.


Kontrolori rada mašina - Mašine će zameniti čoveka u rutinskim poslovima u, na primer, fabrikama. Te mašine se moraju adekvatno koristiti, održavati, a njihov rad kontrolisati. Kada nastanu tzv. uska grla proizvodnje, problemi i zastoji u radu mašina, čovek je taj koji mora intervenisati i ponuditi rešenje. Ekspertiza koju imaju mašinski inženjeri, kao i sposobnost analitičkog razmišljanja i pristupa problemu, čine da je ovo profesija za kojom tražnja raste.


Frizeri - Mašine neće zameniti frizere i za to postoje najmanje dva razloga. Prvi se odnosi na spretnost ruku i prstiju potrebne za fin rad koje friziranje zahteva, a koja ne može da se postigne robotikom. Drugi razlog je ona šoljica kafe i kašičica tračarenja koja vas sačeka kod omiljenog frizera u kraju.

Pixabay
Pixabay

Terapeuti - Ljudi idu kod terapeuta jer im je potrebno da se povežu sa nekim, da ih neko zaista razume i ponudi emocionalnu podršku. Empatija i razumevanje nisu nešto što je svojstveno robotima, te će sve profesije koje podrazumevaju rad sa ljudskim umom (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici...) preživeti masovnu automatizaciju poslova.


Učitelji - Tehnologija igra važnu ulogu u obrazovnim procesima i polako postaje nezaobilazan deo svakog predavanja i edukacije. To, međutim, ne znači da može zameniti ljude u procesu oblikovanja ljudskih umova. Kao i u slučaju terapeuta, empatija i razumevanje u kombinaciji sa mekim veštinama (eng. soft skills) neophodni su za postizanje pozitivnih efekata u obrazovanju.  

Tražnja za određenim profesijama će nesumnjivo rasti, pogotovo u onim oblastima koje podrzumevaju kreativan rad i blizak kontakt i rad sa ljudima.

Zdravstveni radnici - U procesu mehanizacije i automatizacije poslova, doktori, bolničari i medicinske sestre ne moraju brinuti za svoje poslove. Mašine mogu pomoći u procesu lečenja, usavršiti opremu ili medicinska pomagala, ali ljudima je potrebno da imaju osećaj da o njima neko brine. Socijalna inteligencija i sposobnost iskrenog povezivanja sa drugima čine zdravstvene radnike visoko cenjenim i nezamenljivim.

Pixabay
Pixabay

U nekim drugim oblastima, može se očekivati pad u tražnji, pa i potpuno nestajanje određenih radnih pozicija. Finansijski sajt GoBankingRates je koristio podatke Biroa za statistiku rada (SAD) prilikom formiranja liste od 10 poslova koje očekuje veliki pad u tražnji.  


1. Mašinovođe - Železnica u mnogim zemljama postaje stvar prošlosti. To je jedan od razloga zašto se predviđa se da će tražnja mašinovođa opasti za neverovatnih 78.6%. 


2.Tehničari respiratorne terapije - Ovo su medicinski tehničari koji asistiraju pri dijagnostikovanju i tretiranju respiratornih problema. Za razliku od većine usmerenja medicinskih tehničara za kojima raste tražnja, za ovom konkretnom kategorijom tehničara će već do 2026. godine opasti tražnja za 56.3%.  


3. Radnici zaduženi za parking - Radnici koji proveravaju da li ste platili za svoje pravo na korišćenje parking prostora u sve većoj meri će ostajati bez posla. Tražnja za radnicima na ovoj poziciji opašće za 35.3%. 


4. Daktilografi - U svetu u kome svi koristimo računare i mobilne telefone, i kao takvi svi smo sposobni da kucamo sopstvene tekstove, posao daktilografa postao je prevaziđen. Očekuje se da će se tražnja za daktilografima smanjiti za 33.1%.


5. Časovničari - Većina satova u budućnosti će biti automatska i kao takva neće zahtevati fin i pažljiv rad profesionalnih časovničara. Stoga se očekuje pad u zapošljavanju časovničara za 29.7%.  

Pixabay
Pixabay

6. Serviseri električne opreme - Očekuje se pad u potražnji radnika na ovakvim pozicijama za 25.6% verovatno uslovljeno činjenicom da će hardver postajati sve jednostavniji, a softver sve komplikovaniji, te će biti potreban nov profil radnika koji će se baviti instalacijama i servisima opreme. 


7. Proizvođači kalupa - Posao ljudi na ovoj poziciji je proizvodnja ili oblikovanje voska i peska u kalupe što se kasnije koristi u proizvodnji metalnih odlivaka u livnicama. Zapošljavanje ove kategorije radnika će se promeniti za 24% i to u smeru pada.


8. Livničari - Pojedinci koji se bave livenjem metala u livnicama bi mogli uskoro ostati bez posla. Procenjuje se pad u tražnji ovih radnika za 23.4%.


9. Kompjuterski operateri - Na ovoj poziciji ljudi vrše nadgledanje i kontrolu kompjuterskih sistema. Očekivani pad u tražnji radnika na ovoj poziciji je 22.8%, verovatno zbog unapređenja kompjuterskih sistema.


10. Telefonski operateri - Doći će i do pada tražnje za telefonskim operaterima i to za 22.6%. Za ovo se može ,,okrivitiˮ promena u preferiranom načinu komunikacije, odnosno pomeranje ka pisanoj umesto usmene komunikacije. 

Pixabay
Pixabay

Sve navedene podatke i predviđanja treba ipak uzeti sa rezervom. Istraživanja su rađena na teritoriji SAD-a, pa mogu postojati određena odstupanja u Evropi, a pogotovo u našoj zemlji. izvori: fastcompany.com, cnbc.com