Ovo je najtraženije zanimanje u Srbiji

FOTO: ZEPortal.net

Zbog svakodnevnog korišćenja kompjutera i ubrzanog razvoja interneta sve je veći broj novih online servisa. Do pre par godina internet je bio na raspolaganju svim korisnicima isključivo za mejl i veb. Sada je internet prerastao u globalnu mrežu, koja sadrži veliki broj različitih servisa i tehnoloških rešenja.
Samim tim, godišnja potražnja za programerima sve je više rasla, i danas je to ​najtraženije zanimanje u Srbiji.

Programeri projektuju, izrađuju i implementiraju softver. Oni ga takođe održavaju, dizajniraju,kodiraju, testiraju i na kraju instaliraju.

Dobro obrazovanje koje je potrebno za kvalitetnog programera može se steći na fakultetu kao što je Prirodno - matematički, ​Fakultet organizacionih nauka, Elektotehnički fakultet, Računarski fakultet i Singidunum. Ipak, na ovim fakultetima više se uči teorija, dok se praksa najčešće stiče požrtvovanim radom kod kuće.

Pored dobrog obrazovanja i kompjuterskih veština, ​programer mora da ima razvijen smisao za logičko razmišljanje, mnogo strpljenja, tačnost, smisao za saradnju i sporazumevanje, i što je najbitnije za odličnog programera, potrebna je istrajnost.

Godišnje ​80% oglasa za posao čine oni u kojima se traže IT stručnjaci (programeri,Java i PHP programeri). Sama činjenica da se 70% programera ​zaposli već tokom studija, govori o velikoj potražnji za ovim zanimanjem, koja iz godine u godinu sve više raste.

_rangiranje_fakulteta_1.gif

​IT nema samo primenu u komjuterskom svetu, već se koristi i pruža podršku mnogim drugim granama, kao što ​su zdravstvo, pravosuđe i prosveta. Baš zbog toga, mogućnosti za zapošljavanje su još i veće, a plate dostižu i preko 2000 ​evra.

Programeri najčešće nalaze posao u stranim firmama ​kao što su: Appricot, Activato, i Codecentric.

Pored svih dobrih strana, kao i svaki drugi posao, i programiranje ima svoje ​mane.

Zbog predugog sedenja za ekranom dolazi do čestih ​zdravstvenih problema poput oboljenja kičme, diskova od predugačkog sedenja, zatim problemi sa srcem i stresom


Sara je direktna, uporna i orginalna, vašu pažnju i interesovanje zadobija sasvim spontatno na nenametljiv način