Škola za 21. vek
Pixabay

Škola za 21. vek priprema sve svoje učenike za ovaj zadatak, a to je izazvalo revoluciju u načinu na koji se verbalna komunikacija shvata i uči. Škola za 21. vek smatra da je podučavanje o živoj reči više od pružanja veštine javnog nastupa. To je proces u kom treba biti kritičan prema sebi, stalni rast ukorenjen u istinskoj zahvalnosti na saradnji i ljudskoj sposobnosti da se poveže sa drugima.

Podržana od strane istraživanja koje je sprovelo više univerziteta i fondova, Škola za 21. vek pokazuje vrednost verbalnih veština učenicima kao obrazovni cilj, ali i kao korisnu veštinu prilikom zapošljavanja. Učenici sa jasnim komunikacionim veštinama, koje omogućavaju saradnju i ljudsku povezanost, nisu samo odlični učenici, već se mogu i lakše zaposliti.

Znajući kako se sa kime, kada i gde razgovara, ovim učenicima je pružena sposobnost ne samo da se izraze i iskažu svoju strast, već i velika mogućnost da se zaposle u svetu 21. veka, svetu u kom su ljudske veze i interakcije kritične veštine i u kom je u porastu automatizovanje radne snage. Samo „obavljanje posla“ više nije dovoljno dobro i postoji sve više razlika između onoga što škole pružaju i onoga što je poslodavcima širom zemlje potrebno.

Obrazovanje 21. veka i zapošljavanje zahtevaju podsticaj, elokventnost, stručnost i borbenost. Gledajući oblasti radnih mesta koja se najbrže razvijaju, a to su ona sa međuljudskom saradnjom, Škola za 21. vek može da pripremi svoje učenike za tržište rada 21. veka.

Ključni aspekt ove pripreme su verbalne veštine, ili ono što Škola za 21. vek naziva „oratorstvo“. Ovaj termin je skovala Škola za 21. vek i to je proučavanje i učenje verbalne komunikacije nalik pismenosti ili računanja za matematiku.EU%20GIF.gif

Oratorstvo se meri u četiri oblasti:

- Emocionalna: vaša sposobnost da se povežete sa publikom.
- Kognitivna: razmišljanje i racionalnost argumenata.
- Fizička: kontrola glasa i govora tela.
- Jezička: u odnosu na reči i izbor jezika.

Oratorstvo se uči i integrisanо je u godišnji nastavni plan i program, ali kulminira u događaju na kraju godine: „Javni nastup“. „Javni nastup“ je vrhunac rada, truda i učenja tokom jedne godine. Ova jedinica kulminira kroz pisanje radova, preradu i pripremu završnog govora, a to je prezentacija od pet minuta u kojoj se 20 slajdova automatski smenjuju svakih petnaest sekundi, dok govornik govori.

Uvodeći decu postepeno, iz godine u godinu, da razumeju proces stvaranja, iznošenja i konačno - elokvencije, ovi javni nastupi teraju učenike ne samo da govore i da budu saslušani, već im omogućavaju da nauče kako i zašto treba da koriste svoj glas. Postavljanjem osnovnih vrednosti integriteta i humanosti kao najvažnijih vrednosti, učenici uče da prevaziđu površno javno nastupanje i da zaista razmisle o tome šta mogu da urade sa ovim veštinama.

Najkonkurentnija veština 21. veka? Saradnja. Sposobnost za rad sa drugima, učenje, deljenje, izražavanje, i usmeravanje ovih napora ka moćnim pripovedačima koji imaju značajnu svrhu. Škola za 21. vek pokazuje ovu prednost unutar učionice, ali i među fakultetima, u lokalnoj zajednici i državi u celini.

Iako postoji samo četiri godine, Škola za 21. vek otvara put novim epistemologijama i većem angažovanju zajednice u obrazovanju. Škola za 21. vek se nada da će se promeniti način na koji deca uče širom Velike Britanije i izvan nje dok ne završe školu: „Pitanje bi trebalo da bude kako izgleda neverovatan osamnaestogodišnjak, a ne koje će ocene moj osamnaestogodišnjak imati kako bi se upisao na univerzitet.“


Izvor: Virgin