Ko sve čita biznis plan?

Foto: erstesvijet

Prevela: Milana Vulin

Biznis planove čitaju bankari, investitori, radnici i drugi ljudi iz sveta biznisa. Premda šarolika, ova čitalačka publika je, ipak, predvidiva. Svakog čitaoca biznis plana zanimaju tačno određene informacije. Ukoliko unapred znamo šta našeg čitaoca interesuje, znaćemo i kako da izradimo odgovarajući plan.

Investitori pročitaju na stotine biznis planova godišnje. Većinu tih planova odbace i ne čitajući ih, dok manji deo tek površno pregledaju. Čak ako plan isprva i deluje interesantno, može da se desi da pažnju čitaoca zadrži samo nekoliko minuta. Da bismo fascinirali prezauzetog investitora, moramo za što kraće vreme ostaviti što bolji utisak. Trebalo bi da damo kratak i jasan rezime i osnovni cilj biznis plana, dok u opisu svog tima ne moramo štedeti reči hvale. Za investitore je vreme novac, tako da sa sažetim planom ne možemo pogrešiti.

Bankari su obično formalniji od preduzetnika. Njih više interesuje finansijska snaga nego impresivne ideje i rezimei. Ako nam je ciljni čitalac bankar, moramo posvetiti pažnju bilansima i izveštajima o tokovima gotovine. Trebalo bi da damo detaljne podatke i dodatna objašnjenja kako ne bi došlo do zabuna ili neslaganja.

Biznis anđeli, investitori koji ulažu novac uglavnom u mlade kompanije, verovatno neće ni tražiti biznis plan, ali naša je poslovna obaveza da im ga pokažemo u svakom slučaju. Za ove neposredne čitaoce potreban je manje formalan plan. Oni će više ceniti sažetost nego temeljnost. Biznis anđeli su ionako navikli na riskantna ulaganja, pa bi ih iscrpan plan pre odbio nego impresionirao.

Business_plan_template.jpg
Foto: Business tips

Ukoliko želimo da postanemo partneri neke firme, sigurno će nas interesovati kakve dužnosti, autoritet i vlasništvo stičemo partnerstvom. Ista interesovanja imaće i onaj ko razmišlja o partnerstvu sa nama. Stoga bi plan koji želimo da predstavimo budućem partneru trebalo da bude jasan po pitanjima nadležnosti i odgovornosti i da sadrži kompletan prikaz vlasničke strukture.

Kupci verovatno čitaju naš biznis plan zato što nameravaju da zasnuju dugoročne poslovne veze sa nama. Njih će, više nego sve ostale čitaoce, zanimati naše poslovne veze sa drugim klijentima i dobavljačima, te bi ti delovi plana trebalo da budu detaljni, dok ostali delovi mogu biti sažetiji. Klijenti, u principu, retko čitaju ceo biznis plan određene firme, tako da nije loše imati i mini verziju.

Dobavljače će zanimati isto što i kupce, s tim što su dobavljači sa druge strane lanca snabdevanja. Njima je, pre svega, važno da li možemo da pokrijemo troškove, tako da u planu žele da vide prognoze o protoku gotovine i slične finansijske izveštaje. Dobavljači, naravno, žele da njihovi saradnici naručuju što više, pa će ih zbog toga interesovati naši planovi širenja poslovanja. Ako možemo da im pokažemo da će se naše poslovanje značajno širiti, moći ćemo da postavimo bolje uslove saradnje. Većina dobavljača, kao i kupaca, neće se zamarati čitanjem predugih planova, stoga opet treba da se trudimo da budemo sažeti.

Strateški partneri tačno znaju zbog čega dolaze i šta ih zanima - tehnologija, distribucija dobara, profitabilne grupe kupaca i slično. Plan koji nameravamo da pokažemo potencijalnom strateškom partneru bi, stoga, trebalo da se fokusira upravo na ove aspekte. Potencijalni partner nam može, istovremeno, biti i potencijalni suparnik, pa je zato bolje da mu ne izložimo odmah ceo plan, već da čuvamo poverljive informacije, kao što su finansije i marketinške strategije, sve dok se ne uspostavi uzajamno poverenje.

Menadžeri koriste biznis plan prvenstveno kao podsetnik za poslovne ciljeve i strategije pa na osnovu njega prate poslovanje firme i tržišne uslove. Plan koji smo njima namenili trebalo bi da istakne misiju i viziju preduzeća, kao i analizu postojećih proizvodnih i ekonomskih faktora. Najznačajniji deo plana namenjenog menadžerima su finansije. Menadžerima moramo dati plan na osnovu koga će im biti lako da uoče odnos između načina poslovanja preduzeća i prihoda ostvarenog od prodaje, rentabilnosti i drugih značajnih finansijskih pokazatelja.

-preduzetnistvo.gif

Prilikom prilagođavanja plana ciljnom čitaocu treba biti obazriv. Nije neophodno praviti potpuno novi plan za svakog čitaoca, dovoljno je prosto naglasiti relevantne informacije. Iste brojke, na primer, nećemo pokazati i bankaru od koga pokušavamo da dobijemo zajam i partneru koga nameravamo da uvučemo u posao. Neke aspekte, dakle, možemo da istaknemo, neke da zanemarimo, ali ni u kom slučaju ne smemo da izvrćemo istinu.

Izvor: Enterpreneur

Milana je zadnji romantik na ovom svijetu što tiho se kreće i čeka raj.