Kako prevazići strah od javnog nastupa?
Pixabay

Strah od javnog nastupa nije isključivo rezervisan samo za ljude kojima je to sastavni deo posla, poput glumaca, voditelja, nastavnika itd. On je prisutan kod svih onih koji se nalaze pred izazovom da nešto javnu pokažu, izraze i prezentuju. Stoga, vrlo je redak slučaj da čovek ne oseti bar neku vrstu uzbuđenja ili  određenu dozu straha.


Pod određenom dozom straha podrazumevamo umerenu tremu, onu koja motiviše i podstiče pojedinca da održava koncentraciju. Međutim, kada na mesto nje nastupi preterana trema, obično samo par minuta pred nastup, pažnja pojedinca se sa samog zadatka preusmerava na unutrašnje stanje i nastaje problem.


Naime, umesto da se misli o samoj temi javnog izlaganja neometano nižu jedna za drugom, pojedinac usled preterane treme stavlja fokus na svoja unutrašnja osećanja. Iskustvo tako postaje veoma neprijatno jer dolazi do vizualizacije neuspeha, kritike, straha od ismevanja ili ostavljanja lošeg utiska. Takođe, često dolazi i do pojave telesnih senzacija poput drhtanja, crvenila i slično.

Pixabay
Pixabay

Kako savladati ili ublažiti strah?

Šta je najgore što može da se desi? Ovo pitanje može dosta doprineti jačanju samopouzdanja i oslobađanju od samokritičnosti. Dakle, čak i da se dogodi da zastajete, ne držite pažnju publici ili se zacrvenite od stida, nije ništa strašno. Jedno iskustvo više doprinosi uvežbavanju veština javnog izlaganja i samim tim nemate šta da izgubite.

Pixabay
Pixabay

Fokus na misli, ne na osećanja. Ukoliko se pažnja usmeri na aktivnost i samu suštinu govora, mozak neće imati prostora za strah i negativne predikcije. Stoga, razmišljajte o svakom sledećem koraku pri prezentaciji: sledećem slajdu, rečenici, paragrafu i sl.


Ne razmišljajte o utiscima publike. Nema potrebe da unapred predviđate neuspeh ili sramotu. Svaka vrsta javnog nastupa zahteva vežbu kako bi se trema u potpunosti prevazišla i prezentacija tekla bez problema. Neuspeh je, u tom kontekstu, samo jedna karika u ostvarivanju višeg cilja.

Pixabay
Pixabay

Nema većeg neprijatelja od straha i on je vrlo često saputnik u gotovo svim poslovnim oblastima. Međutim, radom na jačanju samopouzdanja i samosvesti, svaka prepreka je premostiva. Istrajnost, vežba i učenje na sopstvenim greškama dovode do usavršavanja veština  javnog nastupa, koje se mogu primeniti na bezbroj životnih situacija.


Izvor: Vaš psiholog