Kako da rešite problem zloupotrebe narkotika?

Foto: Wikihow

Većina kompanija ima određenu vrstu politike kada je u pitanju zloupotreba narkotika - ili je to stroga zabrana upotrebe nelegalnih supstanci ili jednostavno pravilo da zaposleni na posao moraju da dođu trezni. Kada sumnjate da zaposleni krši ova pravila često je teško da to i ustanovite, a još je teže prići problemu taktički, produktivno i pravično.

Srećom, postoji nekoliko koraka kojima možete da pribegnete kako biste bili sigurni da postupate ispravno u vezi sa tim problemom.

Jasno naznačite kakva je vaša politika u vezi sa zloupotrebom narkotika

Prvo što morate da uradite jeste da se postarate da politika vaše kompanije u vezi sa zloupotrebom narkotika bude kristalno jasna. Pored politike trebalo bi da u vašem uputstvu za zaposlene budu jasno naznačene i posledice njenog kršenja. Postoje neki obavezni uslovi koje nalaže povelja o prevenciji zavisnosti na radnom mestu, kao što su zabrana proizvodnje i izdavanja kontrolisanih supstanci na radnom mestu. Na vama je da odredite ostala pravila.

Prepoznajte znake

Vaš zaposleni verovatno neće doći na posao teturajući se zbog pijanstva, ali ćete možda primetiti znake koji upućuju na to da koriste nedozvoljene supstance koje loše utiču na njihov rad. Nacionalni savet za alkoholizam i zavisnost od droga (The National Council on Alcoholism and Drug Dependence) obavio je listu znaka i simptoma na koje bi trebalo da obratite pažnju. Evo nekih najznačajnijih:

- Zaposleni stalno ima glavobolju, mučninu ili druge neprijatne simptome
- Česte promene raspoloženja
- Na posao dolazi rano ili odlazi rano, ili je često umoran i iscrpljen
- Crvenilo očiju ili problemi sa koncentracijom
- Drhtanje ruku ili crvenilo lica
- Često izgleda kao da nešto krije ili laže

Takođe se može desiti da budete svedok ili da čujete da zaposleni redovno koristi narkotike na poslu i van posla, naročito kada je u pitanju manja kompanija.

Razgovarajte

U zavisnosti od istorije i učinka zaposlenog, možda ćete želeti da porazgovarate sa njim u vezi sa onim što ste primetili. Sastanite se nasamo sa zaposlenim i upozorite ga na njegove loše rezultate. Budite određeni i formalni; na primer ukažite mu na činjenicu da stalno kasni na posao i uručite mu pismenu opomenu.

Isto tako zaposlenom možete blisko da pristupite: ponudite mu pomoć u rešavanju problema tako što ćete mu dati slobodne dane, pomoći mu u oporavku ili pak samo iskreno porazgovarati o problemu.

Prema Američkim centrima za zavisnost (American Addiction Centers) takođe je važno da pojedince ne posmatrate u izolaciji: razmislite o tome kako stil života, zdravstvena zaštita životne sredine i mogući psihički poremećaji mogu imati udela u njihovim problemima.

Ako preduzmete ovaj korak, možete pomoći zaposlenom da popravi ponašanje bez daljeg pogoršanja situacije. Posebno će im pomoći ako sastavite spisak stvari koje moraju da učine kako bi i dalje pružali zadovoljavajuće rezultate na poslu.

Notice_This_is_a_Drug_Free_Workplace.jpg

Foto: Drug Test Dave

Testiranje i istraga

Ako razgovor ne urodi plodom i zaposleni nastavi da pokazuje iste simptome, možda ćete biti primorani da detaljnije istražite situaciju. Verovatno ćete morati da pretražite prostorije kompanije kako biste eventualno pronašli nelegalne supstance i sprečili njihovu dalju zloupotrebu. Testiranje na drogu je takođe legalno na mnogim radnim mestima u Americi, naročito ako predstavlja opasnost za ostale zaposlene. Sve i da ne možete da nađete konkretne dokaze o upotrebi narkotika, slabiji performans na poslu je dovoljan razlog da pokrenete disciplinski postupak - naredni korak u ovom procesu.

Disciplinski postupak

U slučaju da razgovor i upozorenja nisu bili delotvorni, a imate formalne dokaze da vaš zaposleni ne obavlja zadatke u skladu sa vašim standardima i politikom, naredni korak koji morate da preduzmete jeste disciplinski postupak. Postupićete u skladu sa vašom politikom i ozbiljnošću prekršaja; pridržavajte se svojih pravila što je više moguće i proverite da li je to njegov prvi prekršaj. Neplaćeno odsustvo, oduzimanje beneficija, osnovni izveštaji i prekid radnog odnosa su neki od postupaka kojima možete da pribegnete, stoga pažljivo razmotrite opcije.

Stalna podrška

Na vama je da odlučite da li ćete otkriti razlog pokretanja disciplinskog postupka. U svakom slučaju, ovo je dobra prilika da podsetite ostale zaposlene kakva je vaša politika u vezi sa zloupotrebom narkotika. Ako odlučite da zaposleni ostane u firmi uz blaže disciplinske postupke, mogli biste da razmislite o ulaganju u wellness program za zaposlene ili da im pomognete u oporavku. Sve zavisi od vaše poslovne filozofije, budžeta Sektora za ljudske resurse i toga koliko je taj zaposleni posvećen vašoj kompaniji.

U budućnosti, najbolje što možete da uradite jeste da budete što otvoreniji u vezi sa vašom politikom o zloupotrebi narkotika i da preduzmete sve neophodne korake kada primetite znake zloupotrebe.


Izvor: SmallBizTrends