Kako da budete spremni za rast vaše kompanije?
Unsplash

Rast podrazumeva promenu u veličini kompanije koja je uslovljena kako internim, tako i eksternim faktorima, kao što su društveni, tehničko-tehnološki i tržišni. Razvoj kompanije više je uslovljen internim faktorima, s obzirom na to da počiva na promenama koje nastaju u strukturi delatnosti i organizacionoj strukturi kompanije.  


Osnovni elementi rasta kompanije su ciljevi rasta i strategija nastala na osnovu njih. Sa druge strane, strategija rasta takođe zavisi od organizacione strukture kompanije. Isto tako, ciljevi rasta podrazumevaju sklad između ciljeva kompanije i ciljeva različitih sektora unutar nje.


To znači da su, iako u suštini različiti pojmovi, rast i razvoj kompanije su isto tako povezani, jer stoje u međuzavisnom odnosu. Dakle, kako biste bili spremni za razvoj vaše kompanije, morate da je dovedete do određenog stepena rasta. Hajde da pogledamo kako to da uradite.

Pixabay
Pixabay

Formiranje poslovnih ciljeva

Postojanje realnih i jasnih poslovnih ciljeva je osnova rasta kompanije, kojoj treba pristupiti ozbiljno i pametno. Iako je svaka kompanija po samoj prirodi stvari vezana za određeni cilj, malo je ljudi koji su zaista u stanju precizno i jasno da definišu svoje ciljeve i da ih ostvare u predviđenom roku. 


Kompanije koje se izgube na putu ka svom cilju česta su pojava, a razlozi su mnogobrojni. Najčešće su u pitanju nerealni ciljevi koji često naruše vremenske okvire, ali istu posledicu imaju i oni nedovoljno definisani. Sve to vodi ka gubljenju vremena i trošenju sredstava kako bi se ispravile greške, umesto da se to vreme i sredstva ulažu u rast kompanije.  

Brzina kojom se posao kreće jeste bitna, ali uspostavljanje pravog smera formiranjem jasnih cilljeva je presudno. Ako se posao razvija brzo u pogrešnom smeru, umesto rasta, krajnje ishodište je neuspeh.

Ciljevi vaše kompanije moraju biti realni, ali to ne znači da ne smeju biti ambiciozni. Poenta je da se izbegne odlazak u krajnost kako određeni cilj ne bi delovao nedostižno za ljude koji treba da ga ostvare. Upravo zbog toga je sledeći korak strateška priprema, koja se najviše tiče ciljne grupe potrošača i zaposlenih u kompaniji.

Sa potrošačima na umu

Strateška priprema u suštini podrazumeva prolazak čitavim putem do cilja unapred, kako biste mogli da budete spremni na razne situacije koje vas mogu zadesiti duž određenog poslovnog puta. Mnogi su mišljenja da sa ovakvom pripremom treba započeti unutar kompanije, ali u nju se treba upustiti, pre svega, sa potrošačima na umu.


Ciljevi kompanije moraju biti u skladu sa onim šta potrošačima treba i šta oni žele. U srži svakog posla su najefikasnija rešenja za probleme sa kojima se potrošači svakodnevno susreću. 


Ali, pored poznavanja problema i želja potrošača, bitan deo strategije predstavlja uvid u način na koji potrošači traže rešenje tih problema i ispunjenje svojih želja. Tako, na primer, kada vidite da je firma Dialog d.o.o. na svom Fejsbuk nalogu prenela informaciju da 55% kupaca pogleda video tokom prve kupovine, jasno je da u strategiju treba implementirati video promociju.


Pored uvida u želje i ponašanja potrošača, potrebno je obratiti pažnju i na trenutne trendove.

Trendovi su prolazna stvar i ne vode ka dugoročnim ciljevima, ali praćenje trendova je jedan od bitnih uslova da zadržite interesovanje potrošača.

Stoga je bitan deo strateške pripreme izdvajanje određenog vremena i resursa za prolazne, ali trenutno primarne želje na putu ka zacrtanim ciljevima.

Pixabay
Pixabay

Motivacija zaposlenih

Precizan plan delovanja je neizostavni deo strateške pripreme koji obuhvata jasnu podelu uloga među zaposlenima, kako bi svako bio svestan šta se od njega očekuje. Ovakvu organizaciju nije teško uspostaviti na papiru, ali kako bi se ona održala potrebno je održavati motivaciju.


Kako biste obezbedili motivaciju, morate imati jasan uvid u angažovanost, zadovoljstvo i iskustvo zaposlenih, kao i u njihovu usklađenost sa vrednostima kompanije. Ove segmente je moguće meriti i oni će vam pružiti jasnu sliku stanja u kompaniji u svakom momentu, pa samim tim i uslova za rast.


Najlakši način da se raspitate o navedenim segmentima su individualni razgovori. Njihov primarni cilj je uspostavljanje poverenja sa svakim zaposlenim ponaosob te ih je potrebno organizovati na svake dve nedelje ili barem jednom mesečno (ukoliko je reč o kompaniji sa manjim brojem zaposlenih, u suprotnom, potrebno je više vremena). Cilj je da saznate koji su potencijali vaših zaposlenih i da li su svi iskorišteni, kojim pravcem žele da se razvijaju, šta ih ispunjava na poslu, čime eventualno nisu zadovoljni itd.


Kao što vidite, uslov za rast vaše kompanije leži u njenom razvoju koji podrazumeva jasno definisane ciljeve i strategije za njihovo ostvarenje koje u jednakoj meri uključuju želje i ponašanja potrošača i motivaciju zaposlenih. Kada na osnovu svega toga formirate vaše poslovne procese, ključno je da nastavite konstantno da ih pratite, kako biste mogli spremno da reagujete na razne nepredviđene okolnosti koje su njihov sastavni deo.