5 saveta za lokalno PPC oglašavanje

Foto: BUSINESS2COMMUNITY

Prevela: Milana Vulin

U suštini, takav stav je logičan. Jasno je da preduzetnik želi da ima što više kupaca, ali mora pri tom i da jasno sagleda stvari. Mala je verovatnoća da će prosečan preduzetnik moći da parira nacionalnim prodajnim lancima koji imaju neograničen reklamni budžet. Međutim, na lokalnom nivou, manji preduzetnici mogu da postignu veću konkurentnost.

Ljudi sve češće koriste mobilne telefone za pretraživanja, pa bi PPC reklama, koja bi se pojavljivala među rezultatima pretrage, doprinela razvoju biznisa. Pred vama je pet saveta za PPC oglašavanje. Unapredite svoj biznis putem PPC reklama

1. Prilagodite reklamu ciljnom korisniku

Vaša reklamna kampanja mora u potpunosti biti prilagođena potrebama korisnika i oblasti njihovog pretraživanja. Svaka grupa kupaca zahteva tačno određenu reklamu. Vaša prednost ogleda se u tome što dobro poznajete svoje kupce, a na raspolaganju su vam i razne pomoćne alatke kao što je Google keyword tool. Prilagodite svoje reklame mestu i potražnjama korisnika, kako bi više odgovarala njihovim pretragama. Kada neko traži „italijanski restoran u Novom Sadu“, potrebno je da na vašoj reklami naiđe na sličnu frazu.

Takođe je bitno prilagoditi ciljnu stranicu reklame (landing page) lokaciji na kojoj se nalazite i ključnim rečima pretrage. PPC reklama privlači pažnju čitaoca, dok je ciljna stanica zadržava i okupira sličnim sadržajem. Dakle, ukoliko je neko, tražeći „italijanski restoran u Novom Sadu“, kliknuo na vašu reklamu, na ciljnoj stranici treba da pronađe željene informacije. Ljudi ne žele da pretražuju čitav sajt da bi došli do informacija koje pominjete u reklami.

Ukoliko posedujete objekat na više lokacija, reklama treba da upućuje isključivo na onaj u traženom mestu (npr. Novom Sadu), u suprotnom potencijalni gost će odustati od pretrage. Zbog toga je važno da se ciljna stranica vaše reklame poklapa sa reklamnim sadržajem. Možete koristiti segmentaciju na osnovu lokacije kako bi se klikovi preusmeravali na stranice vezane isključivo za traženu lokaciju, a ne na početnu stranu čitavog preduzeća.

Google_adwords.jpg

Foto: Revenue Builder Blog

2. Biranje dugačkih ključnih fraza

Dugačke ključne fraze (fraze sa više od tri reči) veoma su važne za PPC oglašavanje, naročito ako se uzme u obzir da potencijalni kupci traže tačno određenu lokaciju. Neophodno je izabrati ispravne ključne reči koje jasno opisuju ono što nudite i po kojima će vas ljudi lako pronalaziti. Pri izboru dugačkih lokacijskih fraza (npr. „italijanski restoran u XX“) trebalo bi se postarati da reklama bude vidljiva kupcima koji se nalaze u blizini date lokacije.

Dugačke ključne fraze vode većem broju konverzija – stvarnih kupovina ponuđenog proizvoda ili usluge. Tačno je da one sužavaju ciljnu grupu korisnika i da nisu pogodne za kupce koji „samo razgledaju“. Međutim, dugačke fraze, pre svega, privlače više onih kupaca koji bi zaista kupili proizvod ili uslugu koju nudite.

3. Negativne ključne reči

Neophodno je pozabaviti se i negativnim ključnim rečima u PPC reklamnoj kampanji. Trebalo bi, naravno, birati ključne reči za kojima potencijalni kupci tragaju, međutim, pretraživanja kupaca mogu uključivati i reči koje nisu vezane za vas ili vašu reklamu. Možete, recimo, imati riblji restoran u kome ne služite škampe, iako oni spadaju u morske plodove. Sigurno ne želite da vam dolaze gosti i traže ono što nemate, pa je zato bolje navesti „škampi“ kao negativnu ključnu reč. Na taj način isključujete goste koje ne možete da ugostite i ne trošite reklamni budžet uzalud.

EU%20OM.gif

4. Dodaci za lokaciju

Dodaci za lokaciju su među najvažnijim ekstenzijama PPC oglašavanja. Oni predstavljaju dodatni deo reklame gde oglašivač može da napiše svoju adresu, broj telefona, radno vreme i sve dopunske informacije. Uz reklamu sa dodatkom za lokaciju pojavljuje se i mapa, tako da potencijalni kupci mogu jasno da vide mesto na kome se oglašivač nalazi.

U radu sa dodacima za lokaciju neophodno je imati registrovan i ispravan Guglov nalog preduzeća. S obzirom na to da sve više ljudi koristi mobilne telefone za pretragu, uz dodatak za lokaciju bićete dostupni kupcima koji koriste pretragu „blizu mene“. Oni će doći do vas uz pomoć putokaza koji im se pojavljuje. U slučaju da poslujete na više lokacija, neophodno je izložiti tačne informacije za svaku od njih.

5. Dodaci za poziv

Pored dodataka za lokaciju, postoje i dodaci za poziv koji omogućavaju prikazivanje vašeg broja telefona u reklami. Potencijalni kupci koji koriste mobilni telefon za pretragu moći će lako da stupe u kontakt sa vama ukoliko vide vaš broj. Uz ove dodatke pojavljuje se i dugme „pozovi“ koje je izuzetno korisno - čak 42% korisnika pametnih telefona upotrebljavalo je ovu opciju.

Zanimljivo je i to što ćete osim svog broja telefona moći da koristite i Guglov broj telefona za prosleđivanje poziva čim ova opcija postane dostupna i u našoj zemlji. Guglov broj telefona omogućava bolji uvid u performanse dodatka. Uz pomoć ovog broja, telefonski pozivi mogu se računati kao konverzije tj. stvarne kupovine proizvoda koji nudite, s tim što je neophodno naznačiti vreme trajanja poziva koji se može smatrati konverzijom.


Izvor: Small Business Trends


Milana je zadnji romantik na ovom svijetu što tiho se kreće i čeka raj.