Biz & Edu

Kako mikromenadžment utiče na rad timova?

Briga o timu i uključenost u njegov rad predstavljaju poželjna ponašanja menadžera. No, kada ta uključenost preraste u mikromenadžment, kao rezultat s...

Autor Jelena Milošević