Minja Marđonović

Sukobljena šovinističkim proklamacijama klimakterične kulture, sadrżajna jedino u sopstvenom bivstvu, inspirisana iskrama blistavih umova żivi ideju slobodne ljubavi. www.stoglavaazdaja.rs