Jovana Varničić

Jovana veruje da je svaka osoba kreator svoje sudbine.