Danica Đokić

„Čekao sam da sa neba padneš ti, I baš na tome mestu budem ja...”

Levoruka. Završila Ugostiteljsko-turističku školu na smerovima turistički tehničar i poslastičar. Sada je producentkinja Reflektor teatra i studentkinja Fakulteta savremenih umetnosti. Isteruje pravdu, veruje da odrasli mogu više da nauče od dece nego obrnuto, zalaže se za razvoj kulture i izgradnju ispravnog sistema vrednosti. Amaterski se bavi fotografijom.