A

Aleksa Jadžić

Aleksa je osoba koja zaista živi samo u pozorištu, za koga je ceo svet jedna velika pozornica, a život jedna premijerna predstava.