Aleksa Jovanović

Sociolog koji se dugo bavi novinarstvom i dokumentaristikom.

Diplomirao i masterirao sociologiju na Filozofskom fakultetu sa istaknutim rezultatima. Dugo se bavi novinarstvom i dokumentaristikom. Izučavao fenomen preduzetnistva u urbanim sredinama i brendiranje gradova.