Info - iSerbia


Pavle je pčela, maskota portala. On je personifikacija nase priče. Naše želje da se posvetimo vama i vašim nedoumicama.

Pavle nije sebičan, informacije do kojih on stiže deli sa vama u cilju stvaranja uspešnih pojedinaca koji stvaraju uspešno društvo.

Zašto je Pavle pčela? Vredan je - svakodnevno radi i istražuje, interesuju ga oblasti koje nisu sasvim razjašnjenje i informacije do kojih se teško dolazi.

Pčela može da ubode! Da, Pavle i ubada, ali baš u one teme koje vas interesuju.

Pčela pravi med! Ima li šta sladje od trenutka kada shvatite stvari koje su vam do tada bile nejasne, kada shvatite da postoji neko ko radi zajedno sa vama i za vas?

Pčela je Pavle... Predusretljiv...Ambiciozan...Vredan...Lojalan...Efikasan

VESTI