iSerbia - Za buduće brucoše: Beogradska poslovna škola
Pre upisa na bilo koju visokoobrazovnu ustanovu važno je informisati se oko uslova i načina studiranja, trajanju studija, ali i o tome da li se studira po Bolonji. Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija ima takav nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja koji se zasniva upravo na principima Bolonjske deklaracije.

Autor: Ana Kotur

FOTO: Beogradska poslovna škola

Beogradska poslovna škola je državna akreditovana visokoškolska ustanova, koja je prošle godine proslavila 60 godina svog postojanja. Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovani su svi studijski programi koji su do sada postojali, ali i jedan koji se odnosi na master studije poslovne ekonomije.

Budućim studentima strukovnih studija omogućeno je da konkurišu na sledećih sedam smerova, a to su:
- Informacioni sistemi i tehnologije;
- Finansije, računovodstvo i bankarstvo;
- Marketing i trgovina;
- Menadžment turizma;
- Porezi i carine;
- Menadžment i
- Javna uprava.

Prijavljivanje na konkurs u prvom konkursnom roku obaviće se od 21. do 23. juna 2017. godine od 9h do 14h u prostorijama škole, ali i u prostorijama akreditovanih visokoškolskih jedinica van sedišta škole, a to su: Nova Varoš, Čačak i Sremska Mitrovica.

Prijemni ispit održaće se 28. juna prema rasporedu i terminima koji će biti objavljeni na sajtu škole. Za pet od sedam ponuđenih smerova, budući studenti mogu birati dva od šest predmeta za polaganje: ekonomija, poslovna ekonomika, statistika, matematika, sociologija i informatika.

Na studijskom programu „Javna uprava“ obavezan predmet za polaganje je Ustav i ljudska prava, a na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije, obavezno polažu predmet Informatika, dok drugi predmet biraju od pet ponuđenih predmeta.

Budućim studentima je bilo omogućeno pohađanje besplatne pripremne nastave koja se odvijala u dva ciklusa: radnim danima i vikendom.

Na studijskom programu finansije, računovodstvo i bankarstvo BPŠ prima na teret budžeta 57 studenata, dok se na ostalim smerovima prima 28 studenata.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (nalazi se u Informatoru) i fotokopije sledećih dokumenata:
1) Izvod iz matične knjige rođenih;
2) Svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
3) Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita; naknada za polaganje prijemnog ispita plaća se u bilo kojoj banci ili na šalteru banke u prostorijama Škole (u vremenu od 8 do 15 časova).

Privremena rang lista biće objavljena 30. juna 2017. godine. Kandidati imaju pravo prigovora na privremenu rang listu 1. jula 2017. godine u prostorijama Škole.

Konačna rang lista biće objavljena 2. jula 2017. Upis kandidata koji steknu pravo, obaviće se u prostorijama Beogradske poslovne škole od 3. do 5. jula 2017. godine.

Budućim studentima želimo sreću na prijemnom ispitu i puno uspeha u daljem studiranju!


Izvor: Beogradska poslovna škola

Ana, druželjubiva i radoznala studentkinja; voli da piše, vodi intervjue, istražuje i pohađa razne edukativne kurseve.

***

Pročitajte i:

BPŠ: Najtrofejnija škola na Višijadi
Koji si ti tip studenta na fakultetu?
Koliko košta studiranje u Srbiji?

***

Uključi se! Ovaj tekst nastao je našom željom da stvorimo alternativni veb prostor za studente, gde mogu da pišu i informišu se o onim temama koje smatraju važnim. Ukoliko želiš da i ti pišeš za studentsku rubriku, tvoje ideje su dobrodošle! Nije potrebno prethodno iskustvo, već samo zainteresovanost za studentska pitanja. Da biste se prijavili kliknite OVDE. Prijem novih novinara vršimo do svakog prvog dana u mesecu!

Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVDE

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI