iSerbia - Predrag Stojičić: Budi promena!

Iskustvo u obučavanju, projektnom menadžmentu i istraživačkom radu pri zdravstvenim ustanovama i organizacijama. Posvećen promociji društvenog organizovanja i mobilizaciji pojedinaca da aktivno učestvuju u društvenim promenama. Intelektualni pesimista i akcioni optimista. Veruje u zajednicu, nauku i pse.

Na ovaj način Predrag Stojičić, doktor medicine, dugogodišnji direktor Omladine JAZAS-a, konsultant pri mnogobrojnim domaćim i svetskim organizacijama, volonter u predsedničkoj kampanji Baraka Obame, osnivač organizacije Srbija u pokretu, a trenutno postdiplomac i asistent na Harvard School of Publuc Health i Kennedy School of Government opisuje sebe na svojoj LinkedIn stranici. Odmah je jasno da se radi o nesvakidašnjoj ličnosti koju istovremeno krase velika ambicija i sposobnost, ali i empatija i želja da se društvo menja na bolje.

Dokaz za to je organizacija "Srbija u pokretu" koju su Predrag i njegove kolege osnovali sa ciljem da „stvari uzmu u svoje ruke“ i inspirišu mlade da se manje žale a više rade na menjanju života u Srbiji. Polazeći od premise da svaki pojedinac ima kapacitete i resurse da se pokrene i da svoj život učini kvalitetnijim i boljim, da ima prava da od države zahteva ali i odgovornost da državi pruži, pokrenute su mnoge inovativne akcije koje gađaju pravo u metu. Posebnu pažnju privukao je projekat "Ne primam mito, radim za platu" sa ciljem delovanja protiv korupcije u zdravstvu, kao i nasvakidašnja manifestacija „Belgrade Ignite“, koja je deo globalnog pokreta držanja brzih i kratkih prezentacija sa ciljem da se inspirišu i publici predstave nove ideje u neformalnom okruženju.


Predrag Stojičić će održati predavanje na konferenciji Srbija na vezi 2012 - tema: Mobilizacija putem interneta

Komentari

VESTI