Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) organizuje III međunarodni interdisciplinarni studentski skup pod nazivom Karlovački dani slobodne misli koji će se održati od 2. do 4. juna 2017. godine u Sremskim Karlovcima.

FOTO: CEZASM

CEZASM poziva zainteresovane studente i studentkinje svih nivoa studija da iz ugla različitih naučnih sfera (filozofija, sociologija, psihologija, lingvistika, nauka o književnosti, političke nauke, studije umetnosti, antropologija, medijske studije, metodika nastave itd.) predstave svoje naučno-istraživačke radove na temu Jezik i (pseudo)osobenost.

Centar za afirmaciju slobodne misli je neprofitno udruženje mladih koje se bavi koncipiranjem i realizacijom projekata iz oblasti nauke, kulture i umetnosti, a koji u svom fokusu imaju promociju i popularizaciju kulture slobodnog mišljenja i stvaralaštva među mladima.

FOTO: CEZASM

Pojedinačni doprinosi skupu obuhvataju sledeći spektar podtema:
1. Jezik uopšte versus jezik u upotrebi,
2. Kontekstualnost jezika,
3. Kulturološka dimenzija jezika,
4. Jezička slika sveta,
5. Metaforička struktura jezika,
6. Reč kao znak, simbol i/ili slika,
7. Jezik i mišljenje,
8. Jezik i delovanje,
9. (Ne)moć javne reči,
10. Odgovornost za (ne)rečeno,
11. Ekstralingvistički aspekti jezika,
12. Telo kao ekstralingvistički vid komuniciranja,
13. Jezik i subjektivnost,
14. Uloga jezika u afirmaciji osobenosti,
15. Jezik i (ne)autentična ličnost,
16. Zloupotrebe jezika u cilju potiskivanja osobenog,
17. Jezik umetnika/ce i formiranje osobenosti,
18. (Pseudo)osobenost u eri masovne proizvodnje i potrošnje.
19. Masovnost/opštost versus individualnost/osobenost itd.

Svi radovi predstavljeni u sklopu III Karlovačkih dana slobodne misli biće publikovani u e-zborniku „Jezik i (pseudo)osobenost“ i to do kraja 2017. godine.

FOTO: CEZASM

Organizatori skupa se nadaju i objavljivaju štampane publikacije kojom će biti obuhvaćeni isključivo pozitivno recenzirani radovi.

Sve informacije o postupku prijave možete dobiti na mejlu: afirmacijamisli@gmail.com.

***

Pročitajte i:

Basketaši osigurali plasman za WT u Japanu
Svetski Agile i IT eksperti 26. maja u Beogradu
Niš: Raznovrstan program u Noći muzeja

***

Uvek nastojimo da medijski podržimo projekte svojih partnera, u cilju informisanja mladih o aktuelnim dešavanjima. Ukoliko i vi želite da se tekst o aktivnostima vašeg udruženja nađe na portalu iSerbia, možete se javiti povodom saradnje na e-mail marketing@iserbia.rs.


Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVDE

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI