iSerbia - Posetite ovaj međunarodni studentski skup
Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) organizuje III međunarodni interdisciplinarni studentski skup pod nazivom Karlovački dani slobodne misli koji će se održati od 2. do 4. juna 2017. godine u Sremskim Karlovcima.

FOTO: CEZASM

CEZASM poziva zainteresovane studente i studentkinje svih nivoa studija da iz ugla različitih naučnih sfera (filozofija, sociologija, psihologija, lingvistika, nauka o književnosti, političke nauke, studije umetnosti, antropologija, medijske studije, metodika nastave itd.) predstave svoje naučno-istraživačke radove na temu Jezik i (pseudo)osobenost.

Centar za afirmaciju slobodne misli je neprofitno udruženje mladih koje se bavi koncipiranjem i realizacijom projekata iz oblasti nauke, kulture i umetnosti, a koji u svom fokusu imaju promociju i popularizaciju kulture slobodnog mišljenja i stvaralaštva među mladima.

FOTO: CEZASM

Pojedinačni doprinosi skupu obuhvataju sledeći spektar podtema:
1. Jezik uopšte versus jezik u upotrebi,
2. Kontekstualnost jezika,
3. Kulturološka dimenzija jezika,
4. Jezička slika sveta,
5. Metaforička struktura jezika,
6. Reč kao znak, simbol i/ili slika,
7. Jezik i mišljenje,
8. Jezik i delovanje,
9. (Ne)moć javne reči,
10. Odgovornost za (ne)rečeno,
11. Ekstralingvistički aspekti jezika,
12. Telo kao ekstralingvistički vid komuniciranja,
13. Jezik i subjektivnost,
14. Uloga jezika u afirmaciji osobenosti,
15. Jezik i (ne)autentična ličnost,
16. Zloupotrebe jezika u cilju potiskivanja osobenog,
17. Jezik umetnika/ce i formiranje osobenosti,
18. (Pseudo)osobenost u eri masovne proizvodnje i potrošnje.
19. Masovnost/opštost versus individualnost/osobenost itd.

Svi radovi predstavljeni u sklopu III Karlovačkih dana slobodne misli biće publikovani u e-zborniku „Jezik i (pseudo)osobenost“ i to do kraja 2017. godine.

FOTO: CEZASM

Organizatori skupa se nadaju i objavljivaju štampane publikacije kojom će biti obuhvaćeni isključivo pozitivno recenzirani radovi.

Sve informacije o postupku prijave možete dobiti na mejlu: afirmacijamisli@gmail.com.

***

Pročitajte i:

Basketaši osigurali plasman za WT u Japanu
Svetski Agile i IT eksperti 26. maja u Beogradu
Niš: Raznovrstan program u Noći muzeja

***

Uvek nastojimo da medijski podržimo projekte svojih partnera, u cilju informisanja mladih o aktuelnim dešavanjima. Ukoliko i vi želite da se tekst o aktivnostima vašeg udruženja nađe na portalu iSerbia, možete se javiti povodom saradnje na e-mail marketing@iserbia.rs.


Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVDE

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI