iSerbia - Kako upisati Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu?
Kraj juna predstavlja izuzetno stresan period za sve koji polažu prijemne ispite i pokušavaju da upišu željeni fakultet. Prvi upisni rok je počeo, a svi koji ne budu uspeli da se upišu u ovom roku, imaće priliku da to urade u septembru, kada počinje drugi upisni rok.

Priredila: Aleksandra Mišković

Foto: Edukacija

Poljoprivredni fakultet je jedan od prvih fakulteta u Novom Sadu, a osnovan je 1954. godine. Studijski programi se realizuju na svim nivoima studija kroz programe osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih i doktorskih studija. Fakultet danas broji oko 4.000 studenata, a nastava se odvija po Bolonjskoj deklaraciji.

Što se studijskih programa tiče, Poljoprivredni fakultet ima 14 smerova, od kojih Veterinarska medicina traje pet godina. Agroekonomija, Agroturizam i ruralni razvoj, Ratarstvo i povrtarstvo, Stočarstvo, Voćarstvo i vinogradarstvo, Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika, Uređenje, korišćenje i zaštita voda, Hortikultura, Pejzažna arhitektura, Agroindustrijsko inženjerstvo, Organska proizvodnja, Agroekologija i zaštita životne sredine, predstavljaju ostale smerove ovog fakulteta u trajanju od četiri godine. Pravo na konkurs za upis na prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju školu i položili prijemni ispit.

Kandidati koji su konkurisali za studije na smeru veterinarska medicina polažu prijemni ispit koji sačinjavaju biologija i hemija. Na ostalim smerovima polaže se jedan ispit po izboru. Budući studenti mogu da biraju između biologije, hemije, matematike i ekonomike. O tome se izjašnjavaju prilikom prijave na konkurs.

Prijemni ispit za kandidate koji su konkurisali za smerove Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika, Organska poljoprivreda, Uređenje, korišćenje i zaštita voda, Voćarstvo i vinogradarstvo, Pejzažna arhitektura, Agroturizam i ruraln razvoj i Agroindustrijsko inženjerstvo održaće se 28. juna sa početkom u devet časova. Kandidati koji su konkurisali za preostale smerove, polagaće prijemni ispit 29. juna.

Školarina na smerovima Poljoprivredna tehnika, te Uređenje, korišćenje i zaštita voda iznosi 63.800 dinara. Cena školarine za smer Veterinarska medicina iznosi 125.400 dinara, za smer Fitomedicina iznosi 88.000 dinara, dok je na svim ostalim smerovima školarina 74.800 dinara.

Više informacija o upisnom konkursu i polaganju prijemnog ispita svi budući studenti mogu pronaći na sajtu Poljoprivrednog fakulteta.


Izvor: Fakulteti Edukacija

Aleksandra studira žurnalistiku, voli novinarstvo i jednog dana bi želela da postane ratni reporter.

***

Pročitajte i:

Danas počinju prijave na Filološkom i Pravnom
Koliko košta studiranje u Srbiji
Koji si ti tip studenta na fakultetu?

***

Uključi se! Ovaj tekst nastao je našom željom da stvorimo alternativni veb prostor za studente, gde mogu da pišu i informišu se o onim temama koje smatraju važnim. Ukoliko želiš da i ti pišeš za studentsku rubriku, tvoje ideje su dobrodošle! Nije potrebno prethodno iskustvo, već samo zainteresovanost za studentska pitanja. Da biste se prijavili kliknite OVDE. Prijem novih novinara vršimo do svakog prvog dana u mesecu!


Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVDE

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI