iSerbia - Kako doći do studentskih kredita?
Studentski život, naročito za one koji dolaze iz provincije, predstavlja opterećenje za kućni budžet porodica koje moraju da izdvoje novac, kako za smeštaj studenata, tako i za ishranu, ali i za različite društvene aktivnosti. Tokom studiranja, veliku pomoć studentima predstavljaju studentske stipendije i krediti, koje država omogućava i isplaćuje.

Priredila: Aleksandra Mišković

Foto: EU - sveznalica

Naravno, kada bi mogli da biraju, studenti bi uvek želeli da primaju stipendije, budući da se one ne vraćaju. Međutim, uslov za studentske stipendije je prosek veći od 9.00, kao i studiranje finansiranjem iz budžeta.

Jasno je da ne mogu svi da održe isti nivo koncentracije, kao i motivacije tokom nekoliko godina studiranja. Za one koji imaju niže ambicije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodeljuje studentske kredite u iznosu od 8.400 dinara.

Šta je studentski kredit i kako se dobija?

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine objavljuje konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija koji je otvoren od 1. do 31. oktobra tekuće godine. Pravo da konkurišu imaju studenti prve godine fakulteta, koji su u srednjoj školi ostvarili odličan uspeh, ali i studenti viših godina, koji imaju prosek veći od 8.00 i tekuću godinu su upisali o trošku budžeta države.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrđuje konačnu rang listu kandidata kojima je odobren kredit. Pored uspeha na fakultetu, lista zavisi i od mesečnog prihoda po osobi, na nivou porodice. Studenti kojima je odobren kredit, dužni su da zaključe ugovor o kreditu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tim ugovorom se bliže određuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.

Studenti, kojima je odobren kredit, trebalo bi da otvore račun u ekspozituri UniCredit banke. Na taj račun će se studentski kredit uplaćivati i on je besplatan.

Kakva je procedura vraćanja kredita?

Vraćanje kredita ne odlaže se duže od 18 meseci od isteka roka trajanja studija. U slučaju zapošljavanja, obaveza otplate stiže roku od mesec dana. Ukoliko je student završio fakultet u roku i prilikom studiranja ostvario prosek 8.5, oslobađa se vraćanja duga u punom iznosu. Takođe, ukoliko student uspe da završi studiranje u roku, ali sa nešto nižim prosekom, dužan je da vrati polovinu iznosa kredita.

Postoje li kamate na studentske kredite?

Ono što je bitno napomenuti je i to da kod studentskih kredita, takođe, postoji kamata. Poželjno je kredit vratiti što pre, budući da se na ukupan iznos koji treba da se vrati, obračunava kamata u visini eskontne stope Centralne banke Srbije. Kredit treba vratiti za dvostruko vreme primanja pomenutog.

Imajući u vidu sve prednosti i mane studentskih kredita, potrebno je dobro razmisliti pre apliciranja. Ono što predstavlja činjenicu, svakako je značajna novčana pomoć, koja svim studentima dobro dođe.


Izvor: Portal mladi

Aleksandra studira žurnalistiku, voli novinarstvo i jednog dana bi želela da postane ratni reporter.

***

Pročitajte i:

Novosadski studenti upoznaju kinesku kuluru
Ovo su najbolji studentski gradovi na svetu
Mladi za kulturu i obrazovanje

***

Uključi se! Ovaj tekst nastao je našom željom da stvorimo alternativni veb prostor za studente, gde mogu da pišu i informišu se o onim temama koje smatraju važnim. Ukoliko želiš da i ti pišeš za studentsku rubriku, tvoje ideje su dobrodošle! Nije potrebno prethodno iskustvo, već samo zainteresovanost za studentska pitanja. Da biste se prijavili kliknite OVDE. Prijem novih novinara vršimo do svakog prvog dana u mesecu!


Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVDE

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI