iSerbia - Kako da upišem Fakultet likovnih umetnosti?
Prijava za prijemni ispit na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (FLU) za Osnovne akademske studije startuje od 21. avgusta i trajaće do 23. avgusta. U školskoj 2017/18. Fakultet likovnih umetnosti će primiti ukupno 55 studenata: 36 budžetskih i 19 samofinansirajućih.

Autor: Tanja Mijatović

FOTO: Fakultet likovnih umetnosti - Vojvode Putnika 68 i Rajićeva 10

Na Slikarskom odseku će biti primljeno 20 budžetskih i osam samofinansirajućih, na Grafičkom odseku: pet budžetskih i šest samofinansirajućih, na Vajarskom odseku: šest budžetskih i četiri samofinansirajuća studenta, dok će na odseku za Nove medije biti primljeno pet budžetskih i jedan samofinansirajući student.

Ispiti za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti za Osnovne akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (FLU) počinju 24. i traju do 29. avgusta, a biće organizovani u terminima od 09.00 do 13.00 časova. Podnošenje dokumenata i radova će se obaviti od 21. do 23. avgusta na adresi Bulevar Vojvode Putnika 68 (Senjak). Svi zainteresovani kandidati su u obavezi da između 09.00 i 13.00 časova dostave svu neophodnu dokumentaciju i prilože svoje radove, kako bi nastavili dalju proceduru prijema.


FOTO: Fakultet likovnih umetnosti

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija FLU imaju svi kandidati koji su prethodno stekli četvorogodišnje srednje obrazovanje, kao i kandidati koji su prethodno položili dopunske ispite na FLU (pisani rad iz srpskog jezika na temu iz oblasti likovnih umetnosti, usmeni ispit iz istorije srpske i svetske književnosti i ispit iz opšte i nacionalne istorije u skladu sa programom školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju). Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 01.09. u 10.00 časova u zgradi gde su se ispiti polagali. Nakon toga, kandidati imaju rok od 24h da podnesu prigovore na objavljenu rang listu.

Potrebna dokumentacija i pristupni radovi

Prijavna dokumentacija podrazumeva sledeće: popunjen prijavni list, dostavljenu diplomu i sva četiri svedočanstva iz srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih (originali na uvid, fotokopije se ne vraćaju), uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci) i motivaciono pismo u obimu do jedne strane (format A4, font:Times New Roman, veličina fonta 12). U zavisnosi od odseka na koji planiraju da konkurišu, osim dokumentacije, kandidati moraju da dostave i radove koji odgovaraju zahtevima konkursa.

Slikarski odsek

1. Pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt).
2. Pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata.
3. Pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

Novi mediji

1. Pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt).
2. Pet papira - hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata.
3. Portfolio u štampanoj formi ili/i na DVD/CD-u, koji sadrži do deset medijskih radova: fotografije, video, animacije, dokumentaciju projekata realizovanih u drugim medijima i alternativno: link prema funkcionalnoj veb prezentaciji sa izborom radova.

Grafički odsek

1. Pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure).
2. Pet papira hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata od kojih najmanje tri sa radovima pripremljenim za jednu od grafičkih tehnika ili izvedenih u jednoj od grafičkih tehnika (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl).
3. Pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

Vajarski odsek

1. Najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure).
2. Pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni crteži manjeg formata.
3. Dve studije glave u prirodnoj veličini (u gipsu ili drugom trajnom materijalu).


FOTO: Fakultet likovnih umetnosti

Prijemni ispit

Svi kandidati koji konkurišu za prijem na FLU, računajući i kandidate koji su položili dopunski ispit, pristupaju polaganju ispita za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti traje šest dana i u zavisnosti od odseka na koji kandidat aplicira podrazumeva sledeće.

Slikarski i Grafički odsek

1. Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru, čija je veličina 70×100cm.
2. Crtanje akta po modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron papiru veličine 70×100cm.
3. Slikanje mrtve prirode, jedan dan (4 časa) materijalima na vodenoj osnovi (akvarel, tempera, gvaš) na akvarel papiru, čija je veličina 70×100cm.

Vajarski odsek

1. Vajanje portreta (u prirodnoj veličini) po modelu, četiri dana (16 časova).
2. Crtanje akta po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru formata 70×100cm.

Novi mediji

1. Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru veličine 70×100cm.
2. Crtanje akta po modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron papiru veličine 70×100cm.
3. Individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Dodatne uslove i bitne napomene o prijemnom ispitu možete pronaći ovde. iSerbia tim vam želi puno uspeha!


Izvor: Fakultet likovnih umetnosti

Tanja je student, ljubitelj umetnosti, voli da piše i da slobodno vreme provodi sa prijateljima.

***

Pročitajte i:

Kakvo je stvarno stanje inkluzije u visokom obrazovanju?
Trikovi za hvatanje beleški
Besplatne aplikacije i sajtovi za učenje jezika

***

Uključi se! Ovaj tekst nastao je našom željom da stvorimo alternativni veb prostor za studente, gde mogu da pišu i informišu se o onim temama koje smatraju važnim. Ukoliko želiš da i ti pišeš za studentsku rubriku, tvoje ideje su dobrodošle! Nije potrebno prethodno iskustvo, već samo zainteresovanost za studentska pitanja. Da biste se prijavili kliknite OVDE. Prijem novih novinara vršimo do svakog prvog dana u mesecu!


Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVDE

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI